12 februari 2016

CSU pakt primeur met VSR-KMS keurmerk

Op 5 februari zijn de eerste VSR-keurmerken uitgereikt aan bedrijven die het kwaliteitsmeetsysteem van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) juist en volledig toepassen. CSU is het eerste schoonmaakbedrijf met het VSR-Kwaliteitssysteem keurmerk.

Met het VSR-KMS is een herkenbare en onderscheidende kwaliteitsstandaard neergezet. In de praktijk blijkt het echter te schorten aan de juiste toepassing ervan. De invoering van het keurmerk maakt zichtbaar welke bedrijven zich 100% aan het systeem houden.

Strenge toetsing
CSU is na aanmelding door een onafhankelijke inspecteur bezocht. Bij de inspectie is het schoonmaakbedrijf op een groot aantal specifieke VSR-KMS normeisen uitvoerig getoetst. De bedrijven die het VSR-keurmerk hebben behaald, zijn inmiddels opgenomen in een openbaar register dat op de website van SSK is te vinden (www.schoonmaakkwaliteit.nl).

Objectieve criteria
Het VSR kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) stelt dat de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden volgens objectieve schoonmaaktechnische criteria vast. Hiermee is het mogelijk om van tevoren een minimum aanvaardbaar niveau vast te leggen en een objectief onderscheid te maken tussen goed en slecht schoonmaakonderhoud. VSR-KMS wordt algemeen beschouwd als het meest onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde en reproduceerbare kwaliteitsmeetsysteem voor schoonmaak. Bovendien voldoet het VSR-KMS als enige kwaliteitsmeetsysteem aan de eisen als de aanbevelingen van de NEN 2075 en aan de Europese norm EN 13549.

Op de foto v.l.n.r.: Jacco Vonhof, voorzitter Vereniging Schoonmaak Research (VSR), Rob Boers, manager KAM CSU Holding en Paul Thompson, manager KAM CSU BU Noordoost en Noordwest.

 

Deel dit artikel

Ook interessant: