CNV: “Gemeente Amsterdam actief in bestrijding misstanden hotelschoonmaak”

De gemeente Amsterdam wil een actieve rol gaan spelen in de bestrijding van misstanden in de hotelschoonmaak. Dat blijkt vandaag uit de reactie van de gemeente op schriftelijke vragen van gemeenteraadslid Boomsma (CDA). “We zijn hier blij mee. We roepen Amsterdam op om een voortrekkersrol te vervullen en ervoor te zorgen dat de ruim 600 hotels in de stad zich gaan houden aan de Schoonmaakcode. We willen zo snel mogelijk een einde aan de uitbuiting van hotelschoonmakers”, zegt Erik Maas van CNV Vakmensen.

In de hotelschoonmaak gaat nog altijd veel mis. In april startte de bond met een meldpunt voor hotelschoonmakers. “Sindsdien krijgen we vrijwel wekelijks nieuwe meldingen binnen”, zegt Maas. “De meeste klachten gaan over de hoge werkdruk en het moeten doorwerken in eigen tijd. En dat zijn dan alleen nog maar de schoonmakers die zich zelf bij ons melden. In werkelijkheid is het probleem veel groter.”

Code ondertekenen
CNV Vakmensen vindt dat hotels – als opdrachtgever van schoonmaakbedrijven – een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Daarom is de bond dit voorjaar met een campagne gestart om hotels in Amsterdam te bewegen om de Schoonmaakcode te ondertekenen. Maas: “Door de code te ondertekenen, laten hotels zien dat ze een goede opdrachtgever willen zijn en dat ze de hotelschoonmakers op een eerlijke en nette manier willen behandelen.”

Op de agenda
Door de campagne en de daarop volgende vragen van raadslid Boomsma kwam de kwestie van de hotelschoonmakers (opnieuw) op de Amsterdamse agenda. In een reactie daarop geeft de gemeente vandaag aan dat hotelschoonmakers “onder goede omstandigheden en –arbeidsvoorwaarden” hun werk moeten kunnen doen. Hoewel de gemeente voor handhaving verwijst naar andere instanties (zoals de Inspectie SZW), ziet ze tegelijkertijd voor zichzelf wèl “een agenderende rol en aanjaagfunctie” weggelegd.

Verder doet de gemeente nog een concrete toezegging: “Het college is bereid om – in samenwerking met het House of Hospitality en de KHN – in haar overleggen met de sector aan te dringen op het ondertekenen van de Code. De Code is een moreel appel, een beroep op partijen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Tegelijkertijd is het de nadrukkelijke wens van het college vooral om – in het verlengde van de Code – te komen tot concrete en niet-vrijblijvende afspraken met de hotelsector.”

Consequenties
Een positief signaal, vindt CNV Vakmensen. De bond spoort de gemeente aan om er consequenties aan te verbinden als hotels en schoonmaakbedrijven die in de stad actief zijn – ondanks herhaald aandringen – blijven weigeren om de Code te ondertekenen. Maas: “Amsterdam verwijst voor de handhaving naar de Inspectie, maar zelf kan de gemeente natuurlijk ook actief optreden. Trek desnoods de vergunning in, zeker als blijkt dat er sprake is van misstanden. We roepen de gemeente op om door te pakken en inderdaad concrete en niet-vrijblijvende afspraken met de hotelsector te maken.”

CNV Vakmensen behartigt de belangen van werknemers in de sectoren industrie, bouw, vervoer, handel, diensten en voeding.