2 november 2015

Certificering adviseurs in schoonmaak stichting EMCAS

Op 27 oktober vond de uitreiking plaats van het Certificaat van Vakbekwaamheid aan de adviseurs in schoonmaakdienstverlening, die door de Stichting EMCAS zijn gecertificeerd. Om dat certificaat te kunnen verkrijgen, moet een zwaar examen bij SVS met goed gevolg zijn afgerond en moeten de adviseurs de Gedragscode van de Stichting EMCAS ondertekenen.

Het SVS-examen stelt vast of de vakkennis van de aspirant-makelaar voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een makelaar in de schoonmaakdienstverlening. In de Gedragscode van de Stichting EMCAS zijn gedragsregels opgenomen, waaraan de gecertificeerde adviseur zich moet houden en waarop belanghebbenden een beroep kunnen doen. Jaarlijks moeten de gecertificeerde adviseurs studiepunten behalen om het certificaat te kunnen behouden.

Op 27 oktober vond een studiebijeenkomst plaats over het jaaroverzicht van de relevante jurisprudentie over aanbestedingen. De interactieve studieavond werd geleid door Kim Schofaerts, aanbestedingsspecialist die heeft gewerkt voor OSB, en door Ireen Boon, eveneens aanbestedingsspecialist die het bedrijfsleven en overheden, journalisten en politici op het aanbestedingsterrein adviseert en die als opiniemaker en freelance columniste voor het Financieele Dagblad en regelmatig als spreker op congressen optreedt. De kwalitatief hoogstaande inhoud van de bijdrage van beide experts leverde de aanwezige adviseurs tien studiepunten op. Jaarlijks kunnen dertig studiepunten worden behaald.

Stichting EMCAS telt 18 deelnemers, namelijk: mevrouw C.C.F. van der Blom-du Buf van CSG, Bureau voor Facilitaire Dienstverlening, de heer R.G.G.H. Daemen MSc van Key Quality, de heer W.H. Dingelstad van CSG, Bureau voor Facilitaire Dienstverlening, de heer S. Kraft van Ermel van Atir, de heer H.G. van Kruistum van H.G. van Kruistum Advies, mevrouw T. Martens-Wijnja, de heer R.J.H. van der Meijden van Bureau Van der Meijden, mevrouw H. Michielse van CSG, Bureau voor Facilitaire Dienstverlening, de heer H.E. Petersen van Atir, de heer R.J. Romeijn van Seiso Facilitair Advies, mevrouw M. Roumen-Peeters van Key Quality, de heer R.L. Toorenburgh van Atir, de heer R. van Veen van Van Veen Schoonmaak Consultancy, de heer J. van der Velde van Atir, de heer G.J. Veneman van MBG Advies, de heer R. Waalwijk van Sodexo Nederland, mevrouw M. Weerts van Atir en de heer P.G. Wolfert van PGW Advies.

 

Deel dit artikel

Ook interessant: