27 september 2015

CBS: ziekteverzuim verschilt aanzienlijk per bedrijfstak

Het ziekteverzuim verschilt aanzienlijk per bedrijfstak. In het tweede kwartaal van 2015 kwam het ziekteverzuimpercentage uit op 3,7 en was daarmee gelijk aan het percentage van een jaar eerder. Het ziekteverzuim was het hoogst in het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur. Dit meldt CBS

Uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit 2014 blijkt, dat 43% van de werknemers zich in de voorafgaande twaalf maanden wel eens ziek heeft gemeld. Gemiddeld meldden werknemers zich in dat jaar één keer ziek. De gemiddelde verzuimduur per werknemer bedroeg ruim 6 dagen.

Bijna een kwart van de ziekmeldingen in 2014 kwam naar de eigen inschatting van werknemers (deels) voort uit omstandigheden op het werk. Binnen de bedrijfstak vervoer en opslag was dit aandeel het grootst. Bij driekwart van de ziekmeldingen heeft de oorzaak niets met het werk te maken. Een veel voorkomende reden voor werknemers om zich ziek te melden is griep.

Voor meer cijfers en achtergronden: CBS.nl

Deel dit artikel

Ook interessant: