27 maart 2015

CBS: ziekteverzuim 2014 laagste sinds 1996

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2014 gedaald tot 3,8%. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds 1996. Het lage ziekteverzuim van de laatste jaren houdt mogelijk verband met de economische situatie. Ook draagt de milde griepgolf aan het begin van 2014 bij aan het lage verzuimpercentage in dat jaar.

In 2014 zijn 38 van de duizend werknemers ziek. Het ziekteverzuimpercentage was sinds 1996 niet zo laag. In 2002 daalde het ziekteverzuim na de invoering van de Wet verbetering Poortwachter. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Het ziekteverzuim daalde tot 2004 tot 4,2% en veranderde vervolgens tot 2011 vrijwel niet.  De laatste drie jaar is het ziekteverzuimpercentage verder gedaald, tot onder de 4% in 2014. Dit houdt mogelijk verband met de economische situatie en het feit dat meer mensen zich zorgen maken om het behoud van hun baan.

Deel dit artikel

Ook interessant: