CBS: werkloosheid daalt sterker onder laagopgeleiden

Met het aantrekken van de economie is de werkloosheid onder laagopgeleiden naar verhouding sterk afgenomen. In het eerste kwartaal van 2017 bedroeg de werkloosheid onder de laagopgeleide beroepsbevolking 9,2%; in 2014 was dat nog 13,2%. Toch is de werkloosheid onder laagopgeleiden nog steeds flink hoger dan onder hoogopgeleiden, bij wie 3,45% van de beroepsbevolking werkloos was. Dit meldt het CBS op basis van recent verschenen cijfers.

Van de 500.000 werklozen in het eerste kwartaal van 2017 was ruim een op de drie laag opgeleid (basisonderwijs, vmbo of de eerste drie leerjaren van havo/vwo). Het aantal werklozen met een middelbaar onderwijsniveau is groter, maar de totale groep middelbaar opgeleiden in de beroepsbevolking is omvangrijker, waardoor het werkloosheidspercentage in die groep toch lager ligt.

Meer flexwerkers
Sinds 2014 zijn laagopgeleiden dus weer meer aan het werk. Dit doen zij steeds vaker als werknemer met een flexibele arbeidsrelatie. Vooral jongeren (tot 25 jaar) die nog onderwijs op middelbaar of hoger niveau volgen en die daarnaast een baan(tje) hebben, zijn vaak als flexwerker aan de slag (78%). Onder laagopgeleide 45- tot 75-jarigen ligt het aandeel met een flexibel dienstverband een stuk lager (14%).

Voor het hele artikel klikt u op deze link naar CBS.