CBS: sterke start van 2016 voor zakelijke dienstverleners

toename - pijlDe zakelijke dienstverlening is het jaar begonnen met een omzetstijging van 7,8% in het eerste kwartaal, meldt CBS. De omzet groeit al anderhalf jaar met meer dan 5% op jaarbasis. De groei werd breed gedragen, maar was wel iets lager dan in de laatste twee kwartalen van 2015.

Ook andere indicatoren geven een positief beeld over het eerste kwartaal van 2016: het aantal nieuwe vacatures bereikte een nieuw hoogtepunt en er startten meer ondernemers een eigen zaak dan vorig kwartaal. Het aantal opheffingen was wel groter dan eind 2015 en ook het aantal faillissementen steeg licht.

CBS publiceerde deze Kwartaalmonitor Zakelijke dienstverlening.

Hoog ondernemersvertrouwen
Het vertrouwen dat de zakelijke dienstverleners hebben in het tweede kwartaal, is iets gedaald ten opzichte van hun vertrouwen in het eerste kwartaal ; het kwam uit op 13. Daarmee bevindt het ondernemersvertrouwen van zakelijke dienstverleners zich nog steeds op historische hoogte. Het vertrouwen van zakelijke dienstverleners is sinds eind 2013 onafgebroken positief en is gemiddeld positiever dan dat van het totale bedrijfsleven in Nederland.