11 januari 2016

CBS: grootste stijging cao-lonen sinds 2012

De cao-lonen zijn in 2015 gestegen met 1,4%, de grootste toename sinds 2012. In 2014 gingen de cao-lonen in Nederland met 0,9% omhoog. Vooral bij de overheid was de stijging aanzienlijk. Sinds de tweede helft van 2014 is de gemiddelde cao-loonstijging hoger dan de inflatie. Dit meldt CBS.

Naar bedrijfstak was de cao-loonstijging het hoogst in het onderwijs en bij waterbedrijven & afvalbeheer: 2,6%. De geringste toename gold voor de werknemers in de energievoorziening (0,8%) en de financiële dienstverlening (0,7%). De contractuele loonkostenstijging (lonen en werkgeverspremies) ligt sinds begin 2015 onder die van de cao-lonen en komt in 2015 uit op 0,5%. Dit komt vooral doordat werkgevers minder hoeven bij te dragen aan diverse premies, waaronder die voor pensioen en WW.

Lees meer details in de publicatie van CBS, via deze link.

Deel dit artikel

Ook interessant: