2 november 2015

CBS: “Eindstand WSW eind 2014: 103.000”

103.000 mensen met een arbeidshandicap werkten eind 2014 via de Wet sociale werkvoorziening (WSW) op een sociale werkplek of bij particuliere bedrijven. Dat meldt CBS op basis van de laatste cijfers van de WSW voordat deze op 1 januari 2015 in de Participatiewet opging.

De laatste jaren lag het aantal WSW’ers rond de 100.000. De afgelopen vijf jaar stroomden vrijwel evenveel mensen in als uit, tussen de 5000 en 8000 per jaar. In 2014 stroomden 7500 mensen de WSW in, een derde hiervan kwam vanuit de bijstand, eveneens een derde kwam van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Van de mensen die in dat jaar uitstroomden zat 90% na de WSW zonder werk. Bijna twee derde van de mensen die eind vorig jaar via de WSW werkten zijn 45 jaar of ouder.

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet Werk en Bijstand, WSW en een groot deel van de Wajong. De 103.000 mensen die op 31 december 2014 een WSW-dienstverband hadden, blijven zolang hun contract duurt in de sociale werkvoorziening werken. Wie op de wachtlijst stond of wie na die datum ondersteuning nodig heeft bij het vinden van aangepast werk, kan bij de gemeente aankloppen.

Deel dit artikel

Ook interessant: