7 december 2015

Cao grootste gemene deler voor leden en strategie OSB

Het verbeteren van het cao-proces, de herpositionering van het domein, het versterken van de belangenbehartiging, aanpassingen in communicatiestrategie, het contineren van de inspanningen op kwaliteit en het herprofileren en doorontwikkelen van diensten. Het zijn zes van de belangrijkste punten uit het strategisch plan van werkgeversvereniging OSB voor de periode van nu tot 2020. Gebaseerd op onder meer een enquête en een serie regiobijeenkomsten met leden werd het strategisch plan tijdens de algemene ledenvergadering op 4 december gepresenteerd. De eerste ALV geleid door voorzitter Piet Adema.

Tijdens deze ALV werd meer dan de strategie van OSB voor de komende vijf jaar gedeeld. Zo presenteerde Gerrie Westenbrink de begroting over 2016 en verzorgde AWOG-bestuurslid Karin van Elten van Glazenwasserij Van Elten een update van dit voor glas en gevel gespecialiseerde OSB-segment. De glazenwassers opereren in een krimpende markt, die zich kenmerkt door prijsdruk en staffelprijzen. Dat er massaal gewerkt wordt in strijd met de code en dat de cao steeds beklemmender werkt, wist Van Elten ook te vertellen. Daarnaast benadrukte ze het belang van opleiden van glazenwassers met het oog op de veiligheid. In de ingezette trend dat grote schoonmaakbedrijven zelf opleiden, loert een gevaar voor de veiligheid, waarschuwt het AWOG-bestuur. “Er zijn dit jaar al twee dodelijke ongevallen met glazenwassers te betreuren”, waarmee Van Elten het belang van veiligheid nog eens benadrukte.

Nieuwe ontwikkelingen
Door het vertrek van bestuurslid Bert Wernke is plaats gekomen voor het nieuwe bestuurslid Marlies van der Meulen. Vanuit Polygon is Van der Meulen betrokken bij calamiteiten en trekt daarin een vergelijking met schoonmaakwereld: “Dezelfde wereld vanuit een ander perspectief gezien.” Haar inzet als bestuurslid: “Een goede gezonde branche behouden en verbeteren”.

Uitdager van ondernemers, Aart van der Gaag, presenteerde het 100.000 banenplan. Werkgevers in de marktsector hebben beloofd in 2026 te zorgen voor 100.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. De zogenaamde Banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord en vastgelegd in de Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 geldt. “Samen zetten we ons hiervoor in omdat we willen dat iedereen in Nederland mee kan doen”, aldus Van der Gaag. Hij noemde enkele schoonmaakbedrijven die al zeer actief zijn met dit banenplan, waaronder Visschedijk die zo’n honderd mensen met een arbeidsbeperking aan de slag heeft. De planning voorziet in 6000 banen in 2015, wat lijkt te gaan lukken. Op de website www.opnaarde100000.nl vinden werkgevers voorbeelden, adviezen en bijvoorbeeld informatie over (financiële) ondersteuning en begeleiding.

Strategie
“We moeten zorgen dat we aan de voorkant zitten”, stelde OSB-voorzitter Piet Adema. Dit alles heeft met de arbeidsverhoudingen te maken. In de presentatie over de strategie van OSB door Ivan Pouwels (Van Spaendonck Brancheadvies) kwamen de belangrijkste, in de intro van deze tekst al genoemde, punten uit het plan ter sprake. Opvallend is dat de cao centraal staat in de strategie van de werkgeversvereniging. Zo is voor veel leden de cao aanleiding om lid te zijn van OSB, maar is er ook de wens om duidelijker stelling te nemen in de cao. “We blijven niet ten koste van alles aan tafel zitten.” Verder blijkt bijvoorbeeld ook dat leden geen behoefte hebben aan differentiatie binnen de cao qua grootte bedrijf.

Aan het strategisch plan liggen een financiële analyse van de vereniging, een onderzoek onder leden, een interviewronde met vakbonden en stakeholders en diverse regiobijeenkomsten met leden ten grondslag. Uit de regiobijeenkomsten blijken vier belangrijke thema’s voor de komende jaren: (1) actieve aanpak van malafide bedrijven; (2) commerciële waarde van het keurmerk voor opdrachtgevers; (3) maatschappelijke en economische waarde van de schoonmaakbranche en (4) inbesteding op lokaal niveau. En verder: een eerlijke cao en respectvol cao-proces.

Het vervolg van de voorbereiding en presentatie van het strategisch plan laat zich vertalen in de instemming op de vier thema’s door de ALV en een budgettaire vertaling voor een werkplan voor het OSB Bureau. Daarnaast is er de start van de voorbereidingen voor de nieuwe cao. “We mogen best wat zelfverzekerder zijn. Ik ben onder de indruk van wat wij kunnen en wat wij de samenleving bieden”, merkte Adema op.

Afscheid
Hiermee en met een serie workshops tekende de algemene ledenvergadering van 4 december in Het Oude Magazijn in Amersfoort zich op als afwisselend en vooruitstrevend. Tot slot was er een hapje en drankje en het afscheid van Rob Bongenaar. Met een kroning als symboliek voor zijn overstap naar de Koninklijke Horeca Nederland en een optreden van cabaretier Marcel Stevens namen de ruim 70 aanwezige leden met een lach en een lied afscheid van de OSB-directeur: “Robbie bedankt, Robbie bedankt, Robbie, Robbie, Robbie bedankt.”

 

 

Deel dit artikel

Ook interessant: