23 september 2015

Cao-controles schoonmaakbranche: slechts 1% leidt tot rechtszaak

Sinds 2011 voert BPF Schoonmaak samen met de RAS continu loon- en cao-controles uit bij werkgevers in de sector. Deze controles worden uitgevoerd in opdracht van sociale partners en zijn van groot belang voor de hele sector. BPF Schoonmaak en de RAS zijn verheugd te kunnen concluderen dat in vier jaar tijd alle bedrijven zijn gecontroleerd. De meeste fouten zijn door de bedrijven zelf gecorrigeerd. Een compliment aan de bedrijven voor hun medewerking en de verrichtte acties. 

In de afgelopen vier jaar is bij 14% van de werkgevers een cao-hercontrole uitgevoerd. Een hercontrole wordt uitgevoerd als essentiële zaken als het loon, het vakantiegeld en sinds dit jaar, de eindejaarsuitkering, niet conform cao zijn. Daarnaast was bij 5% van de werkgevers de pensioenafdracht niet in orde en was een hercontrole nodig. De fouten waren vaak het gevolg van het inhoudelijk niet volledig op de hoogte zijn van de cao en de pensioenregeling. Herstel werd dan ook snel doorgevoerd en werkgevers stelden snel orde op zaken. 

Overtreders worden aangepakt
Tegen werkgevers die, na herhaaldelijk verzoek, niet meewerkten aan controles zijn juridische stappen gezet. 1% van de controles is uiteindelijk juridisch afgehandeld. De rechter heeft hierbij een aantal vonnissen gewezen die voor het pensioenfonds schoonmaak en RAS, en daarmee voor de hele sector, gunstig zijn. Hierdoor wordt concurrentie op arbeidsvoorwaarden in de sector nog verder beperkt.

Samenwerking met publieke handhavers
BPF Schoonmaak en de RAS werken samen met overheidsinstanties op het gebied van handhaving, zoals de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de FIOD en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Als een werkgever zijn zaken structureel niet op orde heeft, ook niet na hercontroles, wordt de naam van de onderneming doorgegeven aan deze instanties. Dit kan voor deze instanties reden zijn eveneens een onderzoek te starten. Zo wordt het net rond bedrijven die de zaken niet op orde stellen, verder gesloten.

Waarom controle zo belangrijk is
Voor werkgevers is het belangrijk dat er niet oneigenlijk geconcurreerd wordt op arbeidsvoorwaarden. Uitgangspunt moet zijn dat iedereen dezelfde lasten heeft als het gaat om pensioen en cao uitvoering. Voor werknemers is het belangrijk dat er voor iedereen een goede en gelijke basisvoorziening is. En dat zij weten dat ze bij een eerlijke werkgever in dienst zijn. 

Wij blijven controleren
De komende jaren gaan we door met deze controles. De 2e controleronde is gestart. Wel gaan we gerichter controleren. Zo worden werkgevers die bij de eerste controleronde fouten hadden, en nieuwe werkgevers, eerst gecontroleerd. Op deze manier blijven we toezien op een juiste toepassing van de cao en correcte pensioenafdracht. Hiermee houden we de sector ook in de toekomst schoon!

Over de RAS
De Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) is in 1991 opgericht door de sociale partners: CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten en Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB). Belangrijke taak van de RAS is het vervullen van een informerende functie richting de branche. De RAS initieert en financiert activiteiten en projecten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, opleidingen, arbeidsomstandigheden, en toepassing en het toezien op naleving van de cao.

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (BPF Schoonmaak) bestaat sinds 4 januari 1968. BPF Schoonmaak regelt de pensioenen voor werknemers en oud-werknemers in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf.

Deel dit artikel

Ook interessant: