Blog: Goed bezig

Toen ik dertig jaar geleden startte als hoofd Hoteldiensten in het toenmalige Sint-Vincentius Ziekenhuis in Gent, kende ik Alpheios niet. Zij waren ook geen leverancier bij de centrale aankoopdienst onder de koepel van de Zusters Van Liefde. Ik vertegenwoordigde het ziekenhuis voor de huishoudelijke diensten in deze aankoopcommissie. Er was in de instellingen van de Zusters niet echt een schoonmaaksysteem en visie hierover. Ik wilde daar verandering in brengen. Schoonmaken is een vak en daar hadden we hulp bij nodig.

Al snel leerde ik Alpheios kennen. Dit was dé totaaloplossing voor schoonmaak: Alpheios had een systeem, materiaal én producten… En dan ook nog hulp om dit alles opgestart te krijgen op de verschillende werkvloeren. Hier zou ik voor gaan J en dit deed ik ook! Veel samenkomsten van de aankoopcommissie later en met de nodige overtuigingskracht, mocht ik starten. We mogen zeggen met succes, het is dankzij jullie hulp allemaal vlot verlopen.

Nu 20 jaar geleden was de fusie tussen Sint-Vincentius Ziekenhuis en H-Familie een feit. Voordeel voor de schoonmaakdienst was, dat men in de H. Familie met Alpheios werkte. Dit maakte de integratie van de twee schoonmaakteams eenvoudiger. In 2004 kwam er dan nog eens AZ Volkskliniek bij. Zij werkten met een ander systeem, geleidelijk aan hebben we ook dit samen aangepast. Mede dank zij jullie en mijn schitterende collega Chantal en haar voorwerksters is ook dit ons aardig gelukt!

De tijd staat niet stil. Ook schoonmaak is complexer geworden. Denk maar aan procedures voor verschillende schoonmaakhandelingen in het kader van ziekenhuisinfecties en accreditatietrajecten, zowel Q-mentum als de verschillende ISO-normen voor de medisch technische diensten, waar we moeten aan voldoen. Juiste cijfergegevens in functie van benchmark, doorrekenen van kosten, aanwerven en retentie van medewerkers. Dit was en is voor ons en ook voor jullie een grote uitdaging, soms een zoeken.

Kijk naar wat Alpheios nog allemaal in het aanbod heeft, zoals de klantendag, digitalisering in de schoonmaak, opleidingen voor leidinggevenden, workshops over communicatie. Ik kan zeggen ‘goed bezig’. Blijf uitdagingen aangaan én hou het gesprek met de klant open. Daar hebben we allemaal baat bij!

Genegen wensen met jullie 60e verjaardag!

Karin Carlier, 
diensthoofd Facilitaire Diensten AZ Sint-Lucas Gent

In de serie Kettingblogs ter gelegenheid van 60 jaar Alpheios geeft Karin de pen door aan een Nederlandse relatie van Alpheios. Wie dat is, leest u begin november op Schoonmaakjournaal.