Bestuur en Facilitaire Raad FMGezondheidszorg zetten trotse stap richting toekomst

Kennis maken, kennis delen én verbinden: dat is de missie van beroepsvereniging FMGezondheidszorg en de in juni ingestelde Facilitaire Raad. “Ons bestuur telt acht leden, die allen professionele raakvlakken met de gezondheidszorg hebben. Met de vijf leden van onze nieuwe Facilitaire Raad maken we de verbinding met het bedrijfsleven en onze bedrijfsleden. Als beroepsvereniging versterken we onze kennis daarmee in de volle breedte”, legt voorzitter Stijn Krol uit. Op 26 september kwamen bestuurs- en raadsleden voor het eerst bijeen: “We hebben meer dan een kwart millennium kennis en ervaring aan boord. Daar zijn we trots op en daar kunnen én zullen we stappen mee zetten. We hebben namelijk ook een uitdaging.”

FMGezondheidszorg kent een landelijk bestuur. Het bestuur is een afspiegeling van de sectoren, waarin de leden werken en is verantwoordelijk voor het beleid en de belangen van de vereniging. Alle bestuursleden hebben een specifieke taak: van penningmeester en bedrijfsledenbeheerder tot regionaal coördinator en verenigingsbureau. “We zijn trots dat Annette Klein Overmeen, Marieke Lambrecht, Bart Jansen, Michel Kampert en Mathijs Ras onze Facilitaire Raad vormen”, merkt Stijn Krol op. “Zij vertegenwoordigen een breed werkveld in onder meer vloeren, textiel, schoonmaak, facilitair advies en food, en brengen vanuit hun werkveld heel veel expertise in onze vereniging in.”

56 jaar jong
De geschiedenis van FMGezondheidszorg gaat terug naar 1962, toen de Vereniging voor Huishoudkundigen werd opgericht. In 56 jaar heeft de beroepsverenging stappen in samenwerkingen met andere beroepsvereniging gezet en enkele naamsveranderingen ondergaan; sinds 2011 voert de vereniging de naam FMGezondheidszorg.

Met jaarlijks twee grote symposia, regionale bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en studiedagen, maar ook door aan te haken bij andere beroepsverenigingen, beleidsmakers en mbo-/hbo-opleidingen facilitaire dienstverlening beoogt FMGezondheidszorg het vakgebied uit te dragen en te versterken. Het bestuur van bestaat uit Stijn Krol (voorzitter), Lia Steeman (secretaris), Astrid Graal (penningmeester), Karin Gruson (verenigingsbureau), bestuursleden Anky Penninx, Ellen van Lienden, Fred Roos en Suzanne Walsteijn.

Stap naar toekomst
“Natuurlijk zijn we zeer trots op deze ontwikkelingen”, vertelt voorzitter Krol, “maar we hebben ook een uitdaging: de toekomst van onze vereniging. Kijkend naar de huidige verenigingstrend blijven we als FMGezondheidszorg goed op koers qua aantallen leden en bedrijfsleden, en toch pakken we de toekomst van onze beroepsvereniging en de werving van nieuwe leden met beide handen aan. Dus laten we nog meer en vaker van ons op de diverse reguliere en sociale media horen, maar gaan we ons ook focussen op de verbinding met onze volgende generatie, de next generation. Kortom, bestuur en Facilitaire Raad maken een trotse stap naar de toekomst voor FMGezondheidszorg.”

FMGezondheidszorg is het platform voor facilitaire staf- en leidinggevenden in de zorg, die ook verantwoordelijk zijn voor facilitaire behoefte van cliënten. Het bestuur en de Facilitaire Raad van de beroepsvereniging beogen om facilitaire expertise uit te dragen, en leden en bedrijfsleden aan elkaar te verbinden door kennis met elkaar te maken en kennis met elkaar te delen.