13 mei 2015

Benoit Lesgardeur, Werner & Mertz: “CLP leidde ons naar etiket in 29 talen”

Het huidige classificeringssysteem voor chemische stoffen en mengsels wordt per 1 juni 2015 vervangen door de nieuwe CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging). Vanaf dat moment krijgen deze middelen een nieuwe gevarenaanduiding. “Wij zijn al jaren bezig met de voorbereidingen om van zeven naar de nieuwe negen symbolen over te gaan. We hebben zelfs een nieuwe fles ontwikkeld met een etiket waarop de instructies in 29 talen te lezen zijn”, aldus Benoit Lesgardeur, product manager Benelux bij producent Werner & Mertz.

“CLP is al sinds 2009 in de Europese Unie in werking als vervanging van de richtlijn Gevaarlijke stoffen en de richtlijn gevaarlijke preparaten. Deze verordening moet ervoor zorgen dat werknemers en consumenten in de EU duidelijk worden geïnformeerd over de gevaren van chemische stoffen. Dit gebeurt door indeling, etikettering en verpakking van producten waarin deze chemische stoffen zijn verwerkt.” In plaats van de bestaande zeven oranje symbolen komen er nu negen zwart-witte ruitpictogrammen met rode rand. Deze zijn in overeenstemming met het wereldwijd geharmoniseerde systeem van de Verenigde Naties (UN-GHS).

VeiligheidsInformatieBlad
Nadat eerst de fabrikanten van grondstoffen met de nieuwe CLP-verordening te maken kregen, moeten vanaf 1 juni a.s. ook alle onderhoudsproducten die van deze grondstoffen zijn gemaakt, de nieuwe symbolen bevatten. “Producten die al op de markt gebracht, mogen nog tot 1 juni 2017 door eindegebruikers worden gebruikt. Daarna moeten alle producten CLP-conform zijn.” Tijdens deze overgangsperiode moet er bij de producten wel een veiligheidsinformatieblad (vib) met de nieuwe symbolen en uitleg worden geleverd. “Wij geven al onze klanten – dealers en eindegebruikers –  trainingen over juist gebruik van onze middelen waar ook de veiligheid de belangrijke plaats heeft. Daarbij besteden we al sinds 2011 aandacht aan de nieuwe symbolen en teksten.”

Gewijzigde limietwaarden
“De gevarenaanduiding via CLP is vergelijkbaar met het tot nu toe gebruikte DSD/DPD, maar kent meer categorieën en subgroepen, hanteert verschillende criteria en methodes en vereist afwijkende limietwaarden. Zo is er nu een pictogram voor langetermijneffecten en gasflessen (‘houder onder druk’) en is het kruis voor irriterende producten vervangen door een uitroepteken.”

Wordt het voor de gebruiker nu duidelijker? Daar ligt een uitdaging, volgens Lesgardeur: “Er zijn verschillende producten die eerder geen gevaarsymbool hadden, maar dat nu wel krijgen omdat in de nieuwe verordening de grenswaardes van chemische stoffen in een product een lagere tolerantie hebben gekregen. Dit betekent dat sommige stoffen, vooral preparaten, bij ongewijzigde samenstelling toch anders worden ingedeeld. Producenten kunnen dit bijvoorbeeld opvangen door een nieuwe lijn te ontwikkelen of door bestaande producten te verdunnen, maar dan zijn ze weer minder effectief. Ook het opnieuw laten testen op toxiciteit is een optie.” In het uiterste geval moet het product totaal herformuleren met de risiko dat het zijn efficiëntie kan verliezen of gewoon van de markt gehaald worden. Andere gevaarsymbool betekent dat schoonmaakbedrijven de medewerkers moeten herscholen, terwijl soms de samenstelling van een product blijft onveranderd.

Cradle-to-cradle
De CLP-wijzigingen hebben natuurlijk alles te maken met veilig en gezond werken. Werner & Mertz brengt met green care PROFESSIONAL de duurzaamste onderhoudsdproducten van dit moment op de markt. “Deze ecologische producten zijn veilig, kosteneffectief en zijn ontwikkeld met zorg voor onze planeet en de toekomstige generaties.” Een filosofie die Werner & Mertz-breed in praktijk wordt gebracht, getuige het cradle-to-cradle Gold Certificate waarbij niet alleen wordt gekeken naar de veiligheid en gezondheid van mens en natuur, maar ook naar welzijn van personen, gebruik van hernieuwbare energie, waterbeheer en sociale rechtvaardigheid.

Uitdaging op etiketniveau
“We proberen de CLP-wijzigingen goed te communiceren naar onze klanten. Belangrijk blijft dat de middelen niet op een andere manier worden gebruikt dan op het etiket staat vermeld. Wil iemand het middel toch gebruiken voor een andere toepassing, dan moet allereerste een risicoanalyse door de grondstoffenfabrikanten worden uitgevoerd.” Hopelijk zien de gebruikers ook het nut hiervan. “Iedereen weet dat het misbruik van schoonmaakproducten gezondheidsproblemen kan veroorzaken. De nieuwe CLP-norm helpt meer aandacht aan de veiligheid te brengen.”

Door de wijzigingen en aanvullingen van de gevaarsymbolen, wordt de tekst met uitleg aan de eindgebruiker nog belangrijker. “Daarom hebben wij vorig jaar onze nieuwe ‘well-feeling’ fles geïntroduceerd, die op alle fronten voldoet aan cradle-to-cradle. Maar ook over het etiket is uitgebreid nagedacht. Op de achterzijde zit een uitvouwfoldertje geplakt met uitleg over de wettelijke voorschriften en gebruiksaanwijzingen in 29 talen. Gebruikers kunnen ze dus in hun moedertaal lezen, waardoor de kans op juist gebruik van het product toeneemt.” Goed voor mens en milieu!

Gerelateerd artikel: CLP: nieuwe verordening over gevarensymbolen op reinigingsmiddelen

Hebt u een vraag over CLP? Stelt ‘m via redactie@schoonmaakjournaal of onze LinkedIn groep

Deel dit artikel

Ook interessant: