2 februari 2016

Asito boekt 1e succes in werkproject voor bijstandsgerechtigden

Schoonmaakbedrijf Asito is sinds een jaar bezig om in totaal 1000 mensen met een arbeidsbeperking of anderszins een grote afstand tot de arbeidsmarkt, actief te werven en in dienst te nemen. Een half jaar geleden is het bedrijf in Zuid-Limburg een actieve zoektocht begonnen naar bijstandsgerechtigden en langdurig werklozen, die als professionele schoonmaker zouden willen werken. Na een training werkt inmiddels een eerste groep van zestien mensen in opdracht van Asito bij Zuyd Hogeschool in Sittard, Heerlen en Maastricht.

In totaal werken 64 Asito-medewerkers bij Zuyd Hogeschool. Het percentage van hen dat langdurig werkloos is geweest of uit de bijstand afkomstig, is 25. Dit is bijzonder hoog. Ter vergelijking: de overheid hanteert bij de gunning van schoonmaakcontracten een eis van 5% medewerkers met een arbeidsbeperking en/of grote afstand tot de arbeidsmarkt.

1000 nensen in drie jaar tijd
Asito is een van de bedrijven die vorig jaar de Charter Diversiteit van de Stichting van de Arbeid heeft ondertekend. De schoonmaker verplicht zich hiermee in drie jaar tijd duizend mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking in dienst te nemen. In Zuid-Limburg is Asito inmiddels ook begonnen met het actief werven van nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking (WSW’ers, Wajongers, bijstandsgerechtigden). Binnen Asito wordt de organisatie aangepast om deze operatie te laten slagen. De ruim 300 leidinggevenden van het bedrijf worden getraind in het op een juiste manier begeleiden en motiveren van de nieuwe werknemers. Sinds de ondertekening van de Charter heeft Asito al zo’n 400 mensen in dienst genomen met een arbeidsbeperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt. Van deze groep zijn er 132 afkomstig uit de bijstand.

Kaartenbakken doorspitten
Het project bij Zuyd Hogeschool in Zuid-Limburg valt op vanwege de omvang van de groep die bij dezelfde opdrachtgever aan de slag is gegaan. Bovendien is de groep zeer divers van samenstelling (leeftijd, afkomst, achtergrond). Het gaat om mensen die zelfstandig niet (meer) erin slaagden aan de slag te komen. Asito is intensief naar hen op zoek gegaan en heeft daarbij een gespecialiseerd bureau ingeschakeld. Dit bureau, Probe Consultancy, heeft in nauwe samenwerking met het UWV en met gemeenten de kaartenbakken doorgespit op zoek naar de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. “Zonder een dergelijke intensieve zoektocht, krijg je dit soort mensen nauwelijks in het vizier”, aldus Serkan Uslu van Probe Consultancy. Na een inwerkperiode (om o.a. te wennen aan het arbeidsritme) zijn de nieuwe medewerkers aan de slag gegaan bij de verschillende vestigingen van Zuyd Hogeschool.

Schuldenproblemen
Er moesten gedurende het traject en ook in de eerste paar maanden wel wat obstakels worden overwonnen. Serkan Uslu: “Sommige medewerkers hadden jarenlang niet gewerkt, enkelen kampten met huisvestingsproblemen of met schuldenproblematiek.” Eén vrouw, die kampte met schulden, is inmiddels gepromoveerd tot meewerkend voorwerkster. Langdurige werkloosheid kan verwoestend zijn voor iemands zelfvertrouwen. De kans krijgen om weer aan de slag te gaan, kan dan ook een aardverschuiving teweeg brengen in het leven van degene die – eindelijk – een baan krijgt aangeboden.

Laagste arbeidsparticipatie
Het aantal langdurig werklozen en bijstandsgerechtigden dat ontmoedigd de arbeidsmarkt de rug toekeert, is vorig jaar gestegen. In Zuid-Limburg is het percentage langdurig werklozen hoger dan in andere delen van Nederland. In de Zuid-Limburgse gemeenten Vaals en Kerkrade is de arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking zelfs de laagste van Nederland. Hierdoor is er ook voor vacatures voor schoonmaker, veel respons. Vandaar het besluit van Aslto om zelf actief op zoek te gaan omdat de gezochte doelgroep óf niet solliciteert, of onvoldoende de aandacht trekt tussen alle andere sollicitanten.

Over Asito
Asito is met 10.000 medewerkers één van de grootste schoonmaakbedrijven in Nederland. Het bedrijf legt een sterke focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit komt onder meer tot uiting in de samenstelling van het personeelsbestand.

 

Deel dit artikel

Ook interessant: