26 oktober 2015

ALV besluit: geen royement voor SieV! lid

Op 23 oktober moesten de leden van SieV! (Schoonmaken Is Een Vak!) beslissen over agendapunt 1: de ontzetting uit het lidmaatschap van een van de leden. De voorzitter van SieV! stuurde dit verslag.

Na het welkomstwoord van de voorzitter werd het woord gegeven aan Sabine Aalbers, die haar motivatie tegen het voorstel van het bestuur op tafel legde. Hierna volgde een pittige discussie over het hoe en waarom. De leden waren eensgezind van mening dat een moddergevecht uit moest blijven en hebben beide partijen verzocht de strijdbijl te begraven. De leden hebben besloten de rijen te sluiten en Sabine Aalbers niet te royeren als lid van SieV. 

Samenstelling bestuur
Na afronding werd Antoine Verhoef voorgesteld als nieuw bestuurslid. Verhoef werd unaniem door de leden aanvaard en gaat binnen SieV de rol van secretaris op zich nemen. Jan Kuipers is aangesteld als penningmeester, Huub Van Helden wordt algemeen bestuurslid en neemt plaats in de commissie Keurmerk. Daarop vroeg voorzitter Maurice Rutgrink aan de vergadering om vertrouwen in het nieuwe bestuur alsmede in hem als voorzitter. Ook hieraan werd unaniem gehoor gegeven.

Contributie
Over de aanpassing van de contributie is nog geen besluit genomen. Duidelijk is dat als SieV! haar leden meer wil ondersteunen dat dit ook financiële consequenties heeft. Nagedacht wordt nog over een gedifferentieerde contributie op basis van de loonsom of omzet van een lid. Hier doet het bestuur een voorstel in de volgende ALV.

Beste mkb-werkgeversorganisatie
Een van de leden stelde voor om in een plan van aanpak de route uit te zetten voor het verkrijgen van een status van beste mkb-werkgeversorganisatie voor de schoonmaakbranche. Dit vond veel bijval van de aanwezige leden. Het bestuur en aanwezige commissie Grote Schoonmaakbedrijven zullen  de komende maanden gebruiken om gezamenlijk de begroting, partijen en routing vast te stellen om deze professionaliseringslag mogelijk te maken en voor haar leden te facilitairen.

Toekomst
Na afloop werden de handen over en weer geschud en vanaf nu richt SieV! zich op de toekomst. Een toekomst waar deze vereniging op verzoek en met inbreng van haar leden, haar doelstellingen één op één kan realiseren. SieV! en haar gemobiliseerde leden zullen zich inspannen om SieV! in de komende jaren te laten uitgroeien naar de twee belangrijkste doelen: (1) een vertrouwd kwaliteitslabel voor haar opdrachtgevers; (2) transparante en betrouwbaarste werkgeversorganisatie voor haar leden waar men niet meer omheen kan bij het verbeteren van onze mooie branche.

Deel dit artikel

Ook interessant: