12 november 2015

Alpheios toeleverancier machines, middelen en materialen aan RSO

De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) heeft na een Europese aanbestedingsprocedure een overeenkomst gesloten met Alpheios om de komende jaren schoonmaakmachines, -middelen en -materialen te gaan leveren. Deze partner biedt de RSO een professionele en duurzame schoonmaakmethodiek, die past bij het vakmanschap van de schoonmakers en de kwaliteit die de RSO wil leveren.

Een uniforme schoonmaakmethode ondersteunt de RSO bij het invoeren van een eenduidige werkwijze voor al haar schoonmaakmedewerkers. Dit is belangrijk, omdat de RSO de komende jaren op verschillende rijkslocaties in het land gaat schoonmaken. De Rijksschoonmaakorganisatie gaat daarbij werken met de schoonmaakmethodiek en –materialen, die Alpheios heeft ontwikkeld . Daardoor kunnen de schoonmakers van de RSO hun vak prettig, ergonomisch  verantwoord en efficiënt uitoefenen. Ook voldoen de middelen en materialen aan de milieucriteria van de Rijksoverheid en de eisen die vanuit het Europese Ecolabel worden gesteld.

Opleidingen
Voorafgaand aan het gebruik van de schoonmaakmiddelen en materialen krijgen de medewerkers een uitgebreide instructie van Alpheios. Ook worden de medewerkers op de werkplek zelf begeleid in de wijze waarop zij de schoonmaakmiddelen en -materialen het beste kunnen gebruiken bij de uitoefening van hun vak. Periodiek wordt de kwaliteit en beleving van eindgebruikers van panden gemeten om te bekijken of en waar verbeterpunten zijn in onder meer de gebruikte schoonmaakmethodiek.

Inkoopprocedure
Alpheios is een van de grootste bedrijven op het gebied van professionele schoonmaakproducten, -systemen en -strategieën in de Benelux. Het bedrijf is geselecteerd na een Best Value Procurement-procedure, die in het voorjaar is gestart en door de Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) werd begeleid. Afsluitend onderdeel van deze procedure was een zogenoemde concretiseringsfase, waarin Alpheios een plan van aanpak uitwerkte voor de komende jaren. De initiële duur van de overeenkomst is vier jaar, met vier opties tot verlenging voor een periode van steeds één jaar. In januari 2016 start de Rijksschoonmaakorganisatie met het schoonmaken van panden van het ministerie van EZ.

Op de foto van links naar rechts: Wendy Klomp, directeur van Alpheios Nederland, Erik Müller, projectleider bij Alpheios, Michaëlla Cornelissen, regiomanager van Rijksschoonmaakorganisatie, Ties Theijse, regiomanager  van Rijksschoonmaakorganisatie, Nicolet Dukker, directeur van Rijksschoonmaakorganisatie, en Erik Vrijhoeven, director van Alpheios Performance Solutions

 

Deel dit artikel

Ook interessant: