8 februari 2016

ABN AMRO: sociale innovatie vergroot kansen voor bedrijven

Hoewel de omzet in de zakelijke dienstverlening stijgt, is een te grote focus op economisch herstel risicovol. Zo slagen niet alle ondernemers er in fundamentele ontwikkelingen, zoals digitalisering, nieuwe wetgeving en de transformatie van dienstverlener naar adviseur, effectief het hoofd te bieden. Bedrijven met een goede IT-infrastructuur en het vermogen hun verdienmodel opnieuw uit te vinden, zullen overleven. Sociale innovatie is hiervoor één belangrijke voorwaarde. Dit concludeert ABN AMRO in het rapport De FutureShift op snelheid. Surfen op de zeven grote golven, dat op 4 februari is gepubliceerd.

Technologie maakt weg vrij naar netwerkmodellen
De omzetten in de zakelijke dienstverlening zijn in de afgelopen twee jaar sterk gestegen. Zo bedroeg de omzetstijging in 2015 volgens ABN AMRO maar liefst 6,5%. Hoewel de economie aantrekt en vrijwel alle sectoren goed presteren, is dit geen reden om achterover te leunen. Zo benadrukt ABN AMRO dat ondernemers zich rekenschap moeten geven van structurele factoren die invloed hebben op het voortbestaan van bedrijven. De laatste golf van nieuwe technologieën – van pc tot mobiele communicatie en van internet tot connectiviteit – bevindt zich in de fase van ontplooiing, terwijl een nieuwe golf van ‘groene’ technologie voor de deur staat. Tegelijkertijd gaan organisatiemodellen op de schop: organisaties ontwikkelen zich steeds meer tot wendbare, klantgerichte en innovatieve netwerken.

Netwerkeconomie biedt nieuwe kansen
Ook de economie zal transformeren naar een cross-over economie. Hierin gaan fysiek, digitaal en virtueel een symbiose aan en ontwikkelt zich een diensteneconomie waarin beleving centraal staat. We consumeren, produceren en organiseren ons werk anders en dat vereist nieuwe vaardigheden. Een andere belangrijke verandering is de sterke groei van de flexibele schil. In 2009 omvatte deze nog 29% van de beroepsbevolking, in 2015 was dit 36%. ABN AMRO denkt dat in deze veranderende economische structuur de behoefte aan professionals met de juiste combinatie van harde en zachte kwaliteiten zal groeien en dat hier voor de zakelijke dienstverlening veel kansen liggen.

Traditionele kloof private en publieke sector vervaagt
In navolging van de Verenigde Staten krijgt maatschappelijk verantwoord ondernemen of sociaal ondernemerschap een steeds grotere rol. Deze ontwikkeling wint ook in Nederland aan belang nu de overheid zich terugtrekt en er een groter beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Hierdoor ontstaan nieuwe producten als social impact bonds die de kloof tussen de private en publieke sector verkleinen.

“Door de vele structurele ontwikkelingen worden er vraagtekens gezet bij de houdbaarheid van bedrijfsmodellen in veel sectoren. De zakelijke dienstverlening heeft echter een belangrijke troef in handen. De sector is niet kapitaalsintensief en het opleidingsniveau is doorgaans hoger dan in andere sectoren. In de zakelijke dienstverlening maken mensen het verschil: zij moeten in staat worden gesteld naar eigen inzicht te handelen”, benadrukt Han Mesters, sector banker zakelijke dienstverlening van ABN AMRO. “We zijn onderweg naar een postindustrieel tijdperk, waarin kleine groepen professionals (tijdelijk) verbinding zoeken en met creatieve oplossingen komen voor klanten. De toenemende automatisering loopt hier als een rode draad doorheen. De technologie zal uiteindelijk niet doorslaggevend zijn voor het lot van zakelijke dienstverleners, sociale innovatie wel.”

Het volledige rapport De FutureShift op snelheid. Surfen op de zeven grote golven kunt u hier te downloaden.

 

Deel dit artikel

Ook interessant: