ABN AMRO: schoonmaakbranche versnelt omzetgroei

Na een moeilijke periode laat de schoonmaakbranche vanaf de 2e helft van 2014 gezonde groei zien. De groei lijkt de laatste kwartalen verder te versnellen. In het eerste kwartaal van dit jaar kwam de omzetgroei uit op 8% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Dit schrijft ABN AMRO in haar sectorverslag van juli 2018.

De zakelijke dienstverlening heeft, als conjunctureel gevoelige sector, veel last gehad van de crisis van 2008- 2009. De sector profiteert nu sterk van de economische groei in Nederland waardoor alle deelbranches de crisis (ver) achter zich hebben gelaten. De absolute uitschieter is de branche van uitzendbureaus die al in 2017 een verdubbeling van de omzet (nominaal) noteerde vergeleken met 2005.

Ondernemersverwachtingen
Het is de verwachting van de ondernemers dat de positieve ontwikkeling zich voortzet: een meerderheid is optimistisch over het economisch klimaat (saldo +12%), de omzetontwikkeling (saldo +17%) en het personeelsbestand (saldo +10%). Een kleine meerderheid van de ondernemers geeft aan meer te zullen investeren dit jaar (saldo +5%). Anderhalf jaar lang was er onafgebroken een kleine meerderheid van ondernemers die een toename van winstgevendheid rapporteerden. Afgelopen kwartaal kwam daar plots een einde aan. Het volgende kwartaal zal uitwijzen of dit een eenmalige dip is, of een daadwerkelijke trendbreuk.

Sterke groei economie
De Nederlandse economie blijft sterk groeien. Afgelopen jaar steeg het BBP met 3,2%. Voor 2018 voorziet het Economisch Bureau van ABN AMRO een groei van bijna 3%. In 2019 zal de economie wat afkoelen en groeien met 2,5%. Dit is wel lager dan eerder dit jaar nog werd verwacht. Door de economische groei daalt de werkloosheid verder. Dit jaar daalt deze onder de 4% en volgend jaar komt de werkloosheid uit op 3,5%.

Voor de gehele economische beschouwing: ABN AMRO Insights