14 september 2015

ABN AMRO: door overheid verdere druk op facilitaire markt

Structurele krimp omzet en marges, marktcondities verduurzamen door branchereguleringen (keurmerk en codes) en toename van bedrijven die optreden als makelaar in facilitaire diensten. Dit zijn de drie belangrijkste conclusies van ABN AMRO over de schoonmaakbranche.

Trends en ontwikkelingen
De schoonmaakmarkt is al enkele jaren structureel aan het krimpen en de marges staan onder druk. De aanwas van nieuwe schoonmaakbedrijven is groot en de omzetdruk neemt verder toe. Dit maakt autonome groei moeilijk realiseerbaar. Groei in marktaandeel is bijna alleen nog door consolidatie mogelijk. Grotere schoonmaakbedrijven zijn nieuwe markten opgegaan. Zo bieden grote bedrijven diensten aan in de zorgsector, om de zorg efficiënter te organiseren. Net als de beveiligingsbranche, lijden de schoonmakers onder ongunstige ontwikkelingen in de kantorenmarkt en Het Nieuwe Werken.

Ook de bezuinigingen bij bedrijven en overheid hebben een negatieve impact. Om de situatie en de marktverhoudingen te verbeteren, werkt de schoonmaakbranche al enkele jaren met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, opgesteld door vertegenwoordigers van de vakbonden, opdrachtgevers en de branche. Ook heeft het OSB-Keurmerk bijgedragen aan verduurzaming van de marktcondities en biedt het deelnemers een manier om onderscheidend vermogen op te bouwen. Bedrijven zorgen zo voor een professionele invulling van het schoonmaakvak en bieden opdrachtgevers meerwaarde. Een andere manier voor bedrijven om aan meerwaarde van de dienstverlening te werken, is het investeren in product- en procesvernieuwingen, zoals innovatieve reinigings- en hygiënesystemen en sociale innovatie (bijvoorbeeld optimale personeelsinzet).

Visie ABN AMRO
De overheid bezuinigt ook komend jaar op facilitaire diensten. De vraag naar schoonmaak (en ook beveiliging) komt verder onder druk te staan en in een krimpende markt is dat geen goed nieuws. Overheidsinstellingen gaan verder met het inbesteden van facilitaire diensten en zetten eigen werknemers in om gebouwen schoon te maken. Hierdoor wordt de samenwerking met schoonmaakbedrijven in sommige gevallen versoberd. Schoonmaakdiensten worden gezien als een commodity, wat switchgedrag in de hand werkt. Uit efficiëntie-oogpunt centraliseren grote bedrijven en instellingen de inkoop van facilitaire diensten. Binnen de schoonmaakbranche zijn verschillende typen bedrijven actief en ook hierin gaan verschuivingen plaatsvinden. Veel kleine bedrijven richten zich alleen op schoonmaken. Deze ‘single service providers’ kunnen goede resultaten behalen.

Er liggen kansen voor bedrijven die twee kerntaken hebben (zoals schoonmaken en beveiligen) en bedrijven die multiserviceconcepten voeren (met schoonmaak, beveiliging en catering). Ook de intermediaire dienstverlening (‘main contractors’), waarbij bedrijven optreden als makelaar in facilitaire diensten voor inleners, is in opkomst. ABN AMRO verwacht dat de vraag naar multiserviceconcepten toeneemt en dit concept verder gaat uitbreiden naar meer branchevreemde activiteiten. De schaalvergroting en strategische samenwerking neemt hierdoor een vlucht het komende jaar.

Klik op deze link om meer te lezen over de ontwikkelingen in omzet, personeel en bedrijfsvormen te lezen.

Deel dit artikel

Ook interessant: