1 april 2015

Aanpak Jeugdwerkloosheid werpt vruchten af: 23.000 jongeren aan de slag

In de komende jaren wordt extra ingezet op de aanpak van jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren en een betere aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Met honderd werkgevers worden afspraken gemaakt om jongeren zo snel mogelijk aan de slag te krijgen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer waarin minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap terug- en vooruitblikken op de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. In de afgelopen twee jaar zijn 23.000 jongeren geplaatst bij een werkgever op een baan, leerwerkplek of stage. Daarnaast zijn 9000 jongeren voorbereid op een opleiding of werk.

Bovenop de reguliere budgetten die gemeenten hebben wordt in 2015 en 2016 in totaal € 7 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de arbeidsmarktregio’s. Daarnaast is eerder €200 miljoen vrijgemaakt voor de premiekorting in 2015.

In 2013 is de Aanpak Jeugdwerkloosheid gestart met Mirjam Sterk als ambassadeur voor een periode van twee jaar. Die termijn loopt nu af. ‘We waarderen haar inspirerende inzet en de positieve resultaten die met alle betrokkenen partijen de afgelopen 2 jaar zijn geboekt’, aldus Asscher en Bussemaker.

Extra aandacht voor kwetsbare jongeren
Werkloze migrantenjongeren krijgen in de komende jaren op advies van Mirjam Sterk extra aandacht. Zo komt er een buurtgerichte aanpak om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip raken. Ook zijn er afspraken gemaakt met wethouders in Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Leeuwarden en Zaanstad om de kans op werk voor deze groep te vergroten.

De werkloosheid onder migrantenjongeren zonder startkwalificatie is, ondanks de dalende jeugdwerkloosheid, nog steeds met 30% onwenselijk hoog. Oorzaak is vaak een opeenstapeling van problemen in een aantal stedelijke buurten en wijken. Vooral jongeren zonder startkwalificatie, een afgeronde opleiding op ten minste mbo 2-niveau, hebben het zwaar. Zij zijn twee keer zo vaak werkloos als jongeren die wel een startkwalificatie hebben. Daarom komt er extra inzet op een actieve bemiddeling naar werk, juist voor kwetsbare jongeren in wijken waar veel problemen samenkomen. Het MBO-investeringsfonds, dat cofinanciering tussen scholen en bedrijven mogelijk maakt voor innovatie, wordt ingezet om ondernemers aan te sporen stages en leerbanen te creëren voor kwetsbare jongeren.

Sinds februari 2014 is de jeugdwerkloosheid gedaald van 13,8% naar 11,0% in februari 2015. In dezelfde periode daalde de totale werkloosheid 15-74 jaar van 7,9 naar 7,1%. De werkloosheid onder migrantenjongeren is in totaal ongeveer 24%.

Een greep uit de behaalde resultaten in de afgelopen twee jaar:
(1) Tijdens de Werkdag op 31 maart 2015 heeft Mirjam Sterk 75 werkakkoorden met werkgevers afgesloten, met daarin afspraken over stages, leerbanen en werkplekken voor jongeren. 22 van deze werkgevers willen betrokken worden bij kwetsbare jongeren in samenwerking met UWV en gemeenten.
(2) Bij de start van de aanpak jeugdwerkloosheid lag het aantal voortijdig schoolverlaters nog op 36.000 jongeren. Dit is gedaald tot bijna 25.000 in het schooljaar 2013-2014.
(3) Er is voor bijna 5000 jongeren met een uitkering premiekorting aangevraagd om aan de slag te gaan.
(4) In de arbeidsmarktregio’s zijn 23.000 jongeren aan de slag geholpen. Zo zijn in de regio Twente en in de regio Parkstad ruim 800 jongeren weer naar school of aan het werk gegaan waardoor de jeugdwerkloosheid daalde.

Deel dit artikel

Ook interessant: