9 juni 2015

Aalbers Schoonmaakdiensten doet afstand van SieV Keurmerk!

Daar waar Aalbers Schoonmaakdiensten op 24 januari met trots berichtte als eerste door de herinspectie van het SIEV Keurmerk! 3.0 te zijn gekomen, daar meldt de facilitair dienstverlener vandaag het keurmerk ter te geven aan Keurmerk Nederland. 

Directeur-eigenaar Sabine Aalbers meldt in haar mailbericht: “Hedenochtend heeft Aalbers Schoonmaakdiensten in een sluimerend proces alle vertrouwen in Keurmerk Nederland verloren, wat haar heeft doen besluiten het SIEV Keurmerk! terug te geven aan Keurmerk Nederland.”

Motivatie
“Kort samengevat komt het erop neer dat Keurmerk Nederland op een schofterige wijze gewillig gebruik heeft gemaakt van een (crisis)situatie, zonder hierover ook maar enig weerwoord te vragen of dat dit wel een correcte gang van zaken is. Wetende dat ik op dat moment statutair en wettelijk BW Boek 2, artikelen 26 tot en met 52, volledig aansprakelijk was voor het doen en laten van de afgevaardigde van Keurmerk Nederland. Hiermee probeer ik niet te beweren dat het SIEV Keurmerk! niet was teruggegeven als zij mij hier destijds wel een weerwoord hadden gevraagd. Wellicht had ik toen al besloten om het SIEV Keurmerk! terug te geven. Het komt er nu gewoon op neer dat ik na een enigszins ongevraagde bekentenis van hedenochtend met mijn bedrijf in de ruimste zin des woordx niets meer met Keurmerk Nederland te maken wil hebben.” Tot slot laat Aalbers weten: “Aangaande de andere twee verantwoordelijke in deze kwestie; hier zal ik op de ALV later dit jaar over uitweiden.”

Gerelateerd artikel: Intern conflict leidt tot vroegtijdig aftreden secretaris SieV!

Deel dit artikel

Ook interessant: