359 ideeën in koffer Duurzame Dinsdag

De koffer voor 2018 is gesloten! 359 inspirerende ideeën werden ingediend voor Duurzame Dinsdag. De jury gaat zich buigen over alle prachtige initiatieven. Er zijn zes prijzen te winnen, één daarvan is de Asito Sociale-innovatieprijs. Op de eerste dinsdag in september wordt de koffer overhandigd aan het kabinet en worden de prijswinnaars bekend gemaakt.

Duurzame Dinsdag verzamelt inspirerende en innovatieve ideeën uit de samenleving. 1 juni was de deadline voor het inleveren. Inmiddels zijn er 359 ideeën aangeleverd vanuit alle kanten van de maatschappij; van particulieren, verenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en start-ups. Nu de koffer is gevuld, buigt de jury zich over de aangeleverde plannen en ideeën om tot een keuze voor de prijswinnaars te komen. Op de eerste dinsdag in september wordt de koffer aangeboden aan de staatssecretaris van I&W. De overhandiging van de koffer staat symbool voor de verbinding tussen de duurzame samenleving en de politiek. De beste ideeën krijgen letterlijk een publiek en politiek podium.

Juryberaad
De jury beoordeelt de inzendingen. Uit de 359 ideeën zijn inmiddels de 100 beste initiatieven gekozen. De komende weken worden hieruit de zes prijswinnaars gekozen, waaronder een winnaar van de Asito Sociale-innovatieprijs. “Door het beschikbaar stellen van de Asito Sociale-innovatieprijs kunnen we met vele partijen samenwerken aan meer aandacht voor de menselijke kant van duurzaamheid,” aldus Sander Haas, manager Communicatie bij Asito.

De 359 ideeën zijn in te zien op www.duurzamedinsdag.nl. Op 4 september volgt de uitslag.

Over Asito
Voor Asito – een van de topspelers in de facilitaire dienstverlening – is duurzaamheid een goede balans tussen de drie P’s van People, Planet en Profit. Aandacht voor het sociale aspect is daarin essentieel. Asito zet zich in om de thema’s integratie, diversiteit en inclusiviteit op de agenda te krijgen in het Nederlandse bedrijfsleven.