24 mei 2015

15 jonge toptalenten verrijken ADG dienstengroep

Vijftien toptalenten zijn gestart met het tweejarige programma Young Executive bij ADG dienstengroep, een van Nederlands grootste dienstverleners. Zij zullen in deze periode bij verschillende werkmaatschappijen van ADG dienstengroep aan de slag gaan om de organisatie te ondersteunen in haar groeiambities. TSM Business School begeleidt het programma inhoudelijk. 

Hans Kroeze, CEO van ADG dienstengroep: “De wereld om ons heen is in beweging. We leven in een tijd waar fundamentele veranderingen in de economie en de maatschappij in haar geheel elkaar in hoog tempo opvolgen. ADG dienstengroep heeft de overtuiging dat diversiteit in haar medewerkerspopulatie de beste manier is om hier adequaat op in te spelen. Het binnenhalen van jong talent is hier onderdeel van.”

“We hebben vijftien jonge professionals gevonden die passen in de cultuur van ADG dienstengroep, die ons van verse ideeën gaan voorzien en die verbindingen gaan leggen tussen de verschillende werkmaatschappijen. ADG dienstengroep is snel gegroeid. Om deze groei te borgen, willen we nu al het toptalent van Nederland aan ons binden. Met deze eerste groep young executives hebben we vijftien potentiële managers aan de onderneming weten te binden.” 

ADG dienstengroep
ADG dienstengroep is een van de grootste private werkgevers van Nederland met ruim 55.000 medewerkers en circa € 1 miljard omzet. Onderdeel van ADG dienstengroep zijn bedrijven als Asito, Timing, TSN Thuiszorg, AAFM en Zorgwerk. Diversiteit in het medewerkersbestand is een speerpunt van ADG dienstengroep. Zo heeft de groep het Nationaal Integratiediner en het Nationaal Integratiefonds opgezet rondom het thema culturele diversiteit. Daarnaast is vanuit ADG dienstengroep bijgedragen aan de totstandkoming van de Prestatieladder Socialer Ondernemen, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geïntegreerd worden in de onderneming. Het afsluiten van het Jongerenakkoord met het Ministerie van SZW laat zien dat ook jongeren een belangrijke plaats innemen binnen ADG dienstengroep. De lancering van het Young Executive Programma is hier een belangrijk onderdeel van.

Deel dit artikel

Ook interessant: