27 januari 2015

School Facility: kostenbesparend en kwalitatief meerjaren onderhoudsmodule

Sinds 1 januari is het wettelijke geregeld dat het bevoegd gezag van de onderwijsinstellingen in het PO verantwoordelijk zijn voor het meerjarig onderhoud van de buitenzijde van het schoolgebouw. Voorheen was alleen het onderhoud van de binnenzijde de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Een wetswijziging die grote gevolgen heeft. De taakbelasting wordt verzwaard voor de schoolbesturen en de bekostiging van het onderhoud vanuit de gemeente is veelal niet toereikend voor het voeren van een gedegen meerjarig onderhoud. Of toch wel?  

Aan de verantwoordelijke bestuurder voor facilitair en huisvesting de uitdaging om tot een oplossing te komen. Een lastige opgave maar niet onmogelijk. Binnen de gestelde materiële bekostiging is het namelijk mogelijk om met een gedegen onderhoudsstrategie en met de juiste inzet van expertise en capaciteit het meerjarig onderhoud op een kwalitatief gewenst niveau te brengen en/of houden. Door als schoolbestuurder zelf de touwtjes in handen te nemen en een minimale inzet van externe expertise kan er kwalitatief onderhoud worden gepleegd. Hoe? Via de online onderhoudsmodule van School Facility kan de schoolbestuurder zelfstandig het meerjarenonderhoud plannen en coördineren. Desgewenst kijken de professionals van School Facility over de schouders mee en voeren jaarlijkse inspecties uit.

De online tool begeleidt taakgewijs door de activiteiten in het meerjarig onderhoudsplan. Als gebruiker ontvang je bijvoorbeeld notificaties zodra er offertes aangevraagd moeten worden, werkzaamheden gepland of uitgevoerd zijn of een oplevering moet plaatsvinden. De taken zijn altijd voorzien van de benodigde informatie om zelf de activiteiten uit te voeren. Toch een activiteit vooruitschuiven of laten vervallen, dan is dat eenvoudig aan te passen en ziet u direct de gevolgen voor de jaarlijkse dotatie in de komende jaren.

Zonder specifieke kennis van onderhoud en huisvesting kunnen de werkzaamheden als schoolbestuur in de hand worden gehouden en externe onderhoudspartijen op een professionele wijze aangestuurd.. Is er toch een voorkeur voor een totale ontzorging van het meerjarig onderhoud, dan kan dit via de module Meerjarenonderhoud beheer. De module neemt u de begeleiding en coördinatie voor het meerjaren- onderhoud uit handen. School Facility geeft als coördinator uitvoering aan de geplande onderhoudsactiviteiten op basis van een opgestelde meerjarenonderhoudsplan. Van het plan van eisen tot aan de oplevering worden de werkzaamheden gecoördineerd. Vanuit de online onderhoudsmodule kan de voortgang worden gevolgd en budgetten worden bewaakt.

Voor meer informatie mail: [email protected] 

Deel dit artikel

Ook interessant: