11 januari 2016

Hago presenteert vernieuwd cleanroomspecialisme: SlowWatch

Hago presenteert deze week tijdens de Vakbeurs Facilitair haar vernieuwde specialisme Cleanroomreiniging, met een nieuwe innovatie: de SlowWatch, een horloge dat trilt bij te snelle handbeweging van de schoonmaker. In combinatie met geschiktheidstests en specialistische opleidingen biedt Hago daarmee een geheel vernieuwd cleanroomconcept.

Te snelle schoonmaakbewegingen vormen in cleanrooms een risico, omdat vervuiling opdwarrelt en na reiniging weer neerdaalt. De SlowWatch is een smartwatch met een extra functie; het horloge trilt wanneer de schoonmaker te snelle bewegingen maakt. Het ondersteunt daarmee een constante schoonmaakbeweging. Het is een van de innovaties waarmee Hago op de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer deze week haar nieuwe cleanroomconcept introduceert.

Realtime inzicht
Schoonmakers gebruiken Cleanroom@lly daarnaast om ruimtes te scannen en af te tekenen en meldingen te doen van een verstoring (met foto). Maar ook voor het ontvangen van tips of instructies van de klant. In het dashboard – de Cleanroom Monitor – komt alle verzamelde informatie bij elkaar. Voor zowel de leidinggevende van Hago als de klant is het schoonmaakproces daarmee volledig transparant. Met de Cleanroom Monitor is via één portal altijd en overal realtime inzicht in data verzameld door de SlowWatch en Cleanroom@lly. Maar ook in informatie over de middelen en materialen die worden gebruikt, opleidingen die zijn gevolgd, welke medewerkers er werken. Kortom: een compleet  digitaal logboek.

Geschiktheid schoonmaker
Dat Hago het cleanroomspecialisme serieus neemt, blijkt niet alleen uit technische innovaties. Mensen doen het werk en in cleanrooms is de schoonmaak – en zijn daarmee de schoonmaakmedewerkers – voorwaarde scheppend voor het primaire proces. De eisen aan medewerkers zijn dan ook hoog. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een voorwaarde om de cleanroomopleiding te volgen en in een cleanroom te werken. Het minimale niveau is B1, iemand kan dan lezen en schrijven en begrijpt ook moeilijkere taal. Na het afronden van de Basisopleiding Schoonmaak, volgen medewerkers de opleiding Stof- en Kiemarme Ruimten (SKAR). Onderwerpen als schoonmaak- en kledingprocedures, handenreiniging en desinfectie, kennen voor medewerkers na de opleiding geen geheimen. De EU-richtlijn Good Manufactering Practice (GMP) is daarbij de norm. Jaarlijkse opfriscursussen houden medewerkers op niveau.

Lean Six Sigma
De projectmanagers van Hago zijn opgeleid in Lean Six Sigma. Zij brengen het werkproces van de opdrachtgever en zijn cleanrooms in kaart. Samen met de klant bepaalt een projectmanager hoe het schoonmaakproces en bijbehorende protocollen, het meest efficiënt aansluiten bij het productieproces van de klant. Lean Six Sigma is een verbetermethode van werkprocessen. Werken volgens deze methode voorkomt verspilling en verkort doorlooptijden (volgens VCCN-norm).

Vakbeurs Facilitair
De Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer is het vakevenement in de facilitaire- en gebouwbeheersector. De beurs vindt plaats op woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 januari in de Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch. Hago staat net als elk jaar ook op de beurs en verwelkomt u graag op stand 1C.076 en 1D.069.

Op de foto: mensen doen het werk en in cleanrooms is de schoonmaak – en zijn daarmee de schoonmaakmedewerkers – voorwaarde scheppend voor het primaire proces.


 

Deel dit artikel

Ook interessant: