4 november 2015

Voorstel wijziging Aanbestedingswet naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voor de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is verstuurd naar de Tweede Kamer. De Aanbestedingswet 2012 wijzigt in verband met de implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen en concessierichtlijn. Daarnaast is een wijziging opgenomen die voortvloeit uit de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012. Het wetsvoorstel moet er toe leiden dat opdrachten effectiever en efficiënter in de markt gezet kunnen worden.

 Wat wijzigt er? Aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven krijgen meer ruimte voor het realiseren van strategische doelstellingen als duurzaamheid en innovatie. Daarnaast krijgen zij meer flexibiliteit bij de toepassing van enkele aanbestedingsprocedures en meer ruimte voor communicatie tussen partijen. Hierdoor kunnen zij vraag en aanbod beter op elkaar laten aansluiten en zo de opdracht effectiever en efficiënter in de markt zetten.

Verder worden extra maatregelen genomen om de administratieve lasten terug te dringen. Zo dient alle communicatie en informatie-uitwisseling tussen aanbestedende diensten of speciale-sectorbedrijven en ondernemers vanaf 1 juli 2017 in beginsel elektronisch plaats te vinden.

PIANOo, expertisecentrum voor aanbesteden, zette de wijzigingen en andere feiten op een rij.

Deel dit artikel

Ook interessant: