23 december 2014

Verschenen: Handreiking Contractbeheer en contractmanagement

Als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein neemt het inkoopvolume van gemeenten toe. Hierdoor wordt het belang van contractbeheer en contractmanagement als onderdeel van professioneel opdrachtgeverschap nog groter. Professioneel opdrachtgeverschap draagt bij aan een doelmatige en rechtmatige besteding van publieke middelen. Professioneel opdrachtgeverschap resulteert ook in kwalitatief betere producten en efficiënte en innovatieve oplossingen. De handreiking bevat informatie over het registreren, bewaken en managen van contracten, en is bestemd voor gemeenten die een begin willen maken met contractbeheer of contractmanagement. Gemeenten die bij de implementatie van contractbeheer/management problemen ondervinden en op zoek zijn naar praktische tips.

In 2012 heeft de VNG het Model Inkoop-en aanbestedingsbeleid en het Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten ontwikkeld. In 2013 is in het kader van professioneel opdrachtgeverschap twee VNG-publicaties verschenen: Overheidsopdracht en subsidie en Van contact naar contract. Deze publicaties zien toe op de juiste toepassing van het aanbestedingsrecht en op de (bijzondere positie van gemeenten bij de) totstandkoming van overeenkomsten.

Als vervolg hierop wordt nu aandacht besteed aan de laatste fase van het inkoopproces: het registreren, bewaken en managen van contracten. Goed contractbeheer vormt de basis voor contractmanagement en zorgt voor efficiënte werkprocessen. Goed contractmanagement bevordert dat alle partijen bij een overeenkomst volledig voldoen aan hun verplichtingen, zodat wordt voldaan aan de operationele doelstellingen van het contract en de doelstellingen van de gemeente. Deze handreiking is bestemd voor gemeenten die een begin willen maken met contractbeheer of contractmanagement of bij de implementatie daarvan problemen ondervinden en op zoek zijn naar praktische tips. De handreiking is opgesteld samen met vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht, Katwijk, ’s-Hertogenbosch en de provincie Overijssel (samen met de gemeenten Kampen en Zwolle in een Shared Service Centre).

Download de handreiking via deze link

Deel dit artikel

Ook interessant: