5 maart 2014

Uitspraak Commissie Aanbestedingsexperts cluster- en splitsingsgebod

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft twee belangrijke adviezen gepubliceerd over de toepassing van artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012. Deze nieuwe bepaling regelt het zogenoemde clusterverbod en het splitsingsgebod. Dit meldt PIANOo in haar nieuwsbrief van 4 maart.

In advies 43 gaat het hoofdzakelijk om de vraag of de aanbestedende dienst twee ongelijksoortige opdrachten onnodig heeft samengevoegd. Een samenvoeging is onnodig wanneer de aanbestedende dienst die samenvoeging niet voldoende kan motiveren. Met de onvoldoende naleving van de motiveringsplicht staat volgens de Commissie ook de niet-naleving van het clusterverbod vast.

In advies 53 draait het in de kern om de vraag of het opdelen in meer percelen van een aantal (samengevoegde) geografische bepaalde gelijksoortige opdrachten binnen één aanbestedende dienst”niet passend” is en of de beslissing om niet tot een dergelijk opdelen over te gaan voldoende is gemotiveerd. In dit advies verduidelijkt de Commissie ook de verhouding tussen de regeling van het clusterverbod en het splitsingsgebod en de daarmee verband houdende motiveringsplichten zoals die in art. 1.5 Aw 2012 zijn geregeld.

Terzijde beantwoordt de commissie de vraag of deze motiveringsplichten kunnen worden nageleefd via een Nota van Inlichtingen. Tot slot gaat de Commissie nog in op de vraag of een aanbestedende dienst de winnende inschrijver als “doorgeefluik” mag laten fungeren voor de betaling van aanbestedingskosten aan de adviseur van de aanbestedende dienst.

Deel dit artikel

Ook interessant: