12 oktober 2013

OSB verbijsterd over kabinetsbesluit inbesteding schoonmaak

Branchevereniging voor schoonmaak- en glazenwassers OSB is verbijsterd over het besluit van de ministerraad om in te stemmen met het voorstel van minister Blok om de schoonmaakwerkzaamheden die nu door schoonmaakbedrijven worden uitgevoerd zelf te gaan doen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de schoonmakers, de schoonmaakbedrijven en de belastingbetaler.

Door de schoonmakers zelf in dienst te nemen meent het kabinet de kwetsbare positie op de arbeidsmarkt van mensen in de lagere loonschalen te verbeteren.
OSB heeft zich de afgelopen jaren samen met de vakbonden, opdrachtgevers (waaronder de Rijksoverheid) en andere stakeholders, ingespannen om de positie van de schoonmaker op de arbeidsmarkt te verbeteren. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag, die hiervan het resultaat is, wordt inmiddels door het kabinet als succesvol voorbeeld aan andere sectoren aanbevolen. Met dit kabinetsbesluit wordt de klok jaren teruggezet en wordt dit belangrijke initiatief om de positie van werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te verbeteren om zeep geholpen. Het kabinet wil een complexe en dure operatie in gang zetten, waarvan niet duidelijk is of de schoonmaker hier beter van wordt.

OSB-voorzitter Hans Simons: “We vinden het kabinetsbesluit onverstandig. Het is volstrekt onduidelijk voor welk probleem dit een oplossing is. De overheid gaat tegen hoge kosten een nieuw rijkschoonmaakbedrijf opzetten, dat uiteindelijk de schoonmaak minder efficiënt en 30% duurder gaat uitvoeren, zonder dat dit leidt tot meer arbeidsplaatsen. Deze ontwikkeling staat haaks op het streven van het kabinet om te komen tot een kleinere en goedkopere overheid. Het is jammer dat er zo’n prestigeproject van is gemaakt.”

OSB roept de Kamer op om dit voorstel te verwerpen.

Deel dit artikel

Ook interessant: