26 januari 2016

OSB: “Aanbestedingsexperts niet unaniem over RSO”

OSB heeft kennisgenomen van het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze commissie behandelde de klacht die OSB had ingediend tegen het inbesteden van de schoonmaak door het Rijk. De commissie heeft de klacht ongegrond verklaard. OSB is teleurgesteld over het advies. Het roept veel vragen op en maakt duidelijk dat er door de aanbestedingsexperts verschillend wordt gedacht over de rechtsgeldigheid van de RijksSchoonmaakOrganisatie (RSO).

Nog veel vragen
Het advies roept op belangrijke onderdelen vragen en onduidelijkheden op. De commissie geeft aan dat de aanbestedingsexperts over bepaalde onderdelen van de ingediende klacht verschillend denken. In het advies worden suggesties voor vervolgstappen gedaan om meer duidelijkheid te krijgen. OSB neemt het advies en de mogelijke vervolgstappen in overweging en zal zich hierop beraden.

De schoonmaakbedrijven zullen ondertussen – met instandhouding van de geuite bezwaren – medewerking blijven verlenen aan de RSO. De schoonmakers mogen niet de dupe worden van deze discussie.

Samenwerking
Ondanks de verschillen van inzicht over het inbesteden zien het ministerie en de OSB mogelijkheden om op een aantal terreinen de samenwerking te intensiveren. De schoonmaaksector kan het kabinet helpen met het dichterbij brengen van maatschappelijke doelen. Daar wil OSB ook graag aan meewerken. Veel mensen beginnen een carrière in de schoonmaak en groeien door naar bijvoorbeeld objectleider of rayonleider. De sector biedt mensen zo kansen om te groeien en een loopbaan op te bouwen. Ook thema’s als integratie, taallessen en participatie staan hoog op de agenda waar ook samen met sociale partners aan wordt gewerkt. 

Piet Adema, voorzitter van OSB: “Dit advies is teleurstellend en we moeten de zaak nu verder afwegen. OSB staat nog steeds achter de bezwaren. Naast de juridische kant van deze zaak, spelen bij het Rijk ook politieke afwegingen mee. De schoonmaaksector kan veel voor het Kabinet betekenen bij het realiseren van sociale doelstellingen. Hierdoor wordt veel meer bereikt dan door het schoonmaakwerk in te besteden. Het is ontzettend jammer dat dat nog onvoldoende gezien wordt. Daarom zijn we ook met het rijk in gesprek om samen te kijken naar mogelijkheden die de sector kan bieden op sociale thema’s.”

Deel dit artikel

Ook interessant: