1 juli 2014

MKB Nederland: overheid moet aantonen dat inbesteding beter is

Overheden moeten voortaan aantonen dat inbesteding van taken leidt tot een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW naar aanleiding van de kabinetsplannen voor de inbesteding van schoonmaak-, beveiligings- en koeriers- en transportdiensten.

Volgens de ondernemersorganisaties leidt inbesteding tot verdringing van marktpartijen, is het een rem op investeringen door marktpartijen, en past het niet bij het kabinetsstreven naar een kleinere en slagvaardige overheid.

Lees het hele artikel op MKB.nl

Deel dit artikel

Ook interessant: