15 februari 2015

Evaluatie: PIANOo scoort 7,7

Na de instelling van PIANOo in 2005 om de professionaliteit van het aanbesteden en de naleving van de aanbestedingsregels in Nederland te verbeteren, is het expertisecentrum vorig jaar op doelmatigheid en doeltreffendheid van de taakvervulling geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat PIANOo overwegend als positief wordt beoordeeld en een 7,7 scoort.

Dit meldt de Aanbestedingsmakelaar. PIANOo heeft haar taken binnen de kenniscentrumfunctie en netwerkfunctie op een doeltreffende wijze vervuld. De bekendheid en de waardering voor de producten en diensten van PIANOo onder gebruikers is groot en de meeste producten worden goed gebruikt.

Deel dit artikel

Ook interessant: