4 december 2014

Door EMVI aanbesteden meer focus op kwaliteit van het werk

“Aanbesteden op het criterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) maakt het noodzakelijk dat opdrachtgevers goed nadenken over de randvoorwaarden, voordat de aanbesteding wordt opgesteld.De kern van de zaak is: kwaliteit in evenwicht met de prijs. Focus je op kosten dan gaat de kwaliteit omlaag. Focus je op kwaliteit dan gaan de kosten omlaag”, aldus Richard Hartendorp van Schiphol Group en commissielid Code. Hij was een van de sprekers op de themabijeenkomst EMVI van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. Deze bijeenkomst vond plaats op 25 november in het Golden Tulip Hotel in Doorwerth.

Signalen uit de branche
Aanbesteden op EMVI is verplicht voorgeschreven in de aanbestedingswet. De manier waarop EMVI ingericht kan worden, is vrij gelaten. De commissie Code constateert dat dit nogal eens onduidelijkheden oplevert over onder meer gunningcriteria en de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Veel opdrachtgevers blijken problemen te ervaren bij het vaststellen van bruikbare kwaliteitscriteria. De signalen uit de branche over vragen bij toepassing van EMVI bij aanbestedingen en inschrijvingen waren de aanleiding voor een themabijeenkomst over dit onderwerp.

Frisse kijk
Schiphol Group en ROC Friese Poort boden de deelnemers diverse tips aan met betrekking tot het aanbesteden op het criterium EMVI. “Stel een divers beoordelingsteam samen. Dit geeft een frisse kijk op zaken. En ook: opdrachtgever, investeer in de relatie. Een te lage inschrijving mondt vaak uit in een ‘vechtcontract’ en te weinig ruimte voor innovatie’, adviseerde Joke Dekker, inkoper bij De Schiphol Group.’Maar onze belangrijkste tip is: ga de werkvloer op en luister naar de schoonmaakmedewerker. Zij weten als geen ander wat er nodig is om het werk goed te kunnen doen.”Joke Dekker - Schiphol Group

Trotse schoonmakers
Aanbesteden op EMVI levert ROC Friese Poort trotse schoonmakers op”, vertelt Jaap van Bruggen, commissielid Code. “Daar worden 13.000 studenten opgeleid tot vakmensen op 3 locaties in Friesland. Er worden vakmensen afgeleverd en dat verwacht je ook als opdrachtgever van de schoonmakers op het object. ROC Friese Poort wil dat eigen én ingehuurde medewerkers trots zijn op de organisatie waarvoor ze werken. Door EMVI te gebruiken hebben we dit kunnen meenemen in de aanbesteding. Dit heeft geresulteerd in een marktconforme aanbieding die naadloos aansluit bij wat het ROC wil: een trotse schoonmaker die met plezier zijn werk doet met een goed resultaat.”

Jaap van Bruggen - ROC de Friese PoortFaciliteren
Om te faciliteren dat meer partijen met EMVI-gedachtegoed uit de voeten kunnen, is de handreiking EMVI ontwikkeld: “Hierin staan concrete tips voor een succesvolle toepassing van EMVI in de praktijk. Uiteraard in lijn met het gedachtegoed van de Code”, aldus Kees Blokland, voorzitter commissie Code toe. Ondertekenaars kunnen dit document ook gebruiken om voor hun eigen object(en) kwaliteitscriteria te benoemen. Langs de lijnen van Proces, Prijs, Kwaliteit en Algemene Zaken is een aantal concrete adviezen opgenomen. Dit document, gecombineerd met de positieve ervaringsverhalen en tips van Schiphol Group en ROC Friese Poort, maken dat we met elkaar stappen kunnen zetten om verantwoordelijk marktgedrag nog meer handen en voeten te geven.”

Het document is te vinden op: http://www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl/code-in-de-praktijk/emvi/.

EMVU
Misschien moeten we in de toekomst ook spreken over EMVU: Economische Meest Voordelige Uitvoering”, opperde Rob Westerlaken van Vebego, tevens commissielid. “De ervaringsverhalen van vandaag en van anderen uit de praktijk, bewijzen dat EMVI-aanbesteden loont. Maar ik vraag ook aandacht voor het traject na de gunning. Aanpak, invoering en uitvoering gaan niet vanzelf goed als de aanbesteding gereed is.”

Samen naar een sterkere keten
De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwasserbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen. Sinds de introductie van de Code hebben meer dan 775 organisaties de Code onderschreven, waaronder meer dan 180 opdrachtgevers, 560 schoonmaakbedrijven en 20 adviseurs (voor volledig overzicht: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl)

Deel dit artikel

Ook interessant: