6 februari 2015

Abnormaal laag inschrijven op aanbestedingen: de vloek van het winnende aanbod

Bij een abnormaal lage inschrijving – oftewel de vloek van het winnende aanbod – heeft de winnende inschrijver zijn inschrijfprijs te laag geraamd voor de noodzakelijke werkzaamheden. Dit kan dit leiden tot kwalitatief lagere leveranciersprestaties, omdat hij het verschil tussen zijn prijs en de werkelijke prijs op een of andere manier wil terugverdienen. 

De vloek van het winnende aanbod of de vloek van de winnaar is een paradox uit de veilingwereld. Op de website van Pianoo een uitgebreid artikel over abnormaal laag inschrijven, gevolgen en redenen. Want inschrijvers kunnen ook uit strategische overwegingen een lage inschrijving indienen, bijvoorbeeld voor het veroveren van een marktpositie, onduidelijkheden in het bestek en een ongelukkig gekozen EMVI-methodiek

 

Deel dit artikel

Ook interessant: