13 januari 2016

Partners FacilityApps en Lone Rooftop zetten in op slim schoonmaken

Op de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer 2016 hebben startups FacilityApps en Lone Rooftop op 13 januari een partnership getekend voor verandering van gebouwbeheer: Smart Cleaning in Intelligent Buildings. FacilityApps zorgt met haar apps voor een optimale aansturing van servicemedewerkers en schoonmakers, terwijl Lone Rooftop met haar Position Intelligence Engine (PIE) real-time inzicht geeft in de bezetting van kantoren.

“Intelligent en Smart Buildings zijn dichterbij dan ooit en ons platform is klaar om hier een versnelling in aan te brengen”, legt Marcel Lamers van Lone Rooftop uit. “In het afgelopen jaar hebben we bij ABN AMRO en Wageningen University & Research center onze technologie getest en uitgerold. Nu zijn we klaar voor de volgende groeifase, waarin we samenwerkingsverbanden aangaan om The Intelligent Building vorm te geven.

Onderliggende technologie
PIE is onze onderliggende technologie die op basis van WiFi berekent waar mensen zich in gebouwen bevinden en vult dit – waar nodig – aan met data uit sensoren. Vanuit PIE kan deze data door allerlei applicaties benaderd worden en er draaien inmiddels al diverse apps op het platform”, vertelt Lamers. “We hebben veel geluisterd naar de feedback van facility managers en een vaak genoemde behoefte is slimme aansturing van schoonmaak. Daar ontstond al snel de koppeling naar FacilityApps. We zijn dan ook erg enthousiast over deze samenwerking.”

Al jaren op verlanglijst
Dirk Tuip van FacilityApps vervolgt: “Schoonmaak is een heel belangrijke factor op de medewerkerstevredenheidlijst, maar wordt tegelijkertijd nog vrij traditioneel ingestoken. Het afwerken van standaardrondes met eenzelfde hoeveelheid schoonmakers en het afmelden van taken op papier werkt simpelweg niet meer. Niet in een tijd van flexwerken, waarin kantoren vaak 24 per dag open zijn, ‘s avonds laat wordt doorgewerkt en de schoonmaakbehoefte van dag tot dag kan verschillen.
Door bezettingsinformatie toe te voegen aan onze huidige suite van schoonmaakapps maken we schoonmaken écht slim.”

Inspelen op schoonmaakbehoefte
“Zo weten we op welke afdelingen tot ‘s avonds laat is doorgewerkt, waar spontaan verjaardagen en jubilea worden gevierd, welke zones leeg zijn, waar abnormale pieken zitten in de bezetting en hoe druk het is in restaurants en vergaderruimtes. Via onze Smart Cleaning app kun je daar vervolgens in real-time op inspelen qua schoonmaak. Niet alleen zal het aantal klachten over schoonmaak drastisch afnemen, de schoonmaakcrew kan ook efficiënter worden ingezet en er worden kosten bespaard.”

Slimme schoonmaak 
“FacilityApps is leider in het schoonmaak- en facility-domein van Nederland met waardevolle apps. Dan is het een logische keuze om te partneren in plaats van zelf veel tijd en energie te steken in het ontwikkelen van een app. Startups willen door de juiste partnerships snel opschalen en het was voor beide partijen dan ook een natuurlijke keuze om dit samenwerkingsverband voor een slimme schoonmaakapp aan te gaan”, concludeert Lamers.

Op de foto: Marcel Lamers (Lone Rooftop) en Dirk Tuip (FacilityApps) ondertekenen de Intelligent Buildings samenwerkingsovereenkomst

Voor meer informatie kijk op: www.lonerooftop.com en www.facilityapps.com

Deel dit artikel

Ook interessant: