27 november 2015

Arbo aanleiding Gemeente Emmen voor reinigen toetsenborden

Er wordt bij bedrijven en instellingen nog wel eens gediscussieerd over welke afdeling de verantwoordelijkheid draagt voor de reiniging van de toetsenborden. Is het de afdeling facilitair of juist ICT? De laatste tijd komt daarbij ook steeds vaker de arbo om de hoek kijken. Zo valt bij de gemeente Emmen de reiniging onder de afdeling Facilitaire Ondersteuning, maar laten zij de toetsenborden reinigen uit arbo-overwegingen.

Bij de gemeente Emmen is Wim Bolk van afdeling Facilitaire Ondersteuning verantwoordelijk voor de reiniging. Ieder kwartaal nemen de specialisten van TH&P er ongeveer 1000 werkplekken, verspreid over vier grote locaties, onder handen. Wim Bolk legt uit hoe de reiniging binnen de bredere Arbo-aanpak van de gemeente valt.

Werkomstandigheden 
Wim Bolk: “We werken allemaal langer en zitten steeds meer achter onze computer of laptop. Daarom is het belangrijk dat er binnen onze organisatie goed naar de werkomstandigheden en de arbo wordt gekeken. De reiniging van de toetsenborden is daar een klein, maar belangrijk onderdeel van. Want een schone werkplek zorgt ervoor dat de mensen minder ziek zijn, vergroot de veiligheid en het werkgenot neemt toe.”

Aandacht voor de werkplek
Binnen de gemeente Emmen valt de verantwoordelijkheid voor arbo, en zodoende ook de reiniging, onder de afdeling Facilitaire Ondersteuning. Al jaren investeert de gemeente op een innovatieve manier in de verdere verbetering hiervan. Zo zijn er duidelijke regels dat er niet gegeten wordt op de werkplek en loopt er een schoonmaakster rond die op ‘afroep’ komt schoonmaken. De brede hygiëne-aanpak valt ook op bij de omliggende gemeenten. In de overkoepelde overleggen wordt er regelmatig gevraagd hoe Emmen de extra aandacht voor hygiëne verzorgt. “Ik vertel dan onder meer over de regels die wij hebben en over wat TH&P bij ons doet. Zo is TH&P bijvoorbeeld in contact gekomen met de gemeente Coevorden. Dit soort momenten van informatie-uitwisselingen vind ik belangrijk. Want zo leren we altijd weer van elkaar.”

Waardering van collega’s
Ook de medewerkers van de gemeente waarderen de uitgebreide hygiëne-aanpak. “In het begin vonden ze het nog wel eens vervelend dat ze tien minuten onderbroken werden bij hun werkzaamheden. Maar nu zie en hoor ik juist dat de collega’s graag even de computer vrij maken. Als TH&P weer komt, maak ik dat altijd kenbaar via een berichtje op het intranet. Iedereen die buiten werkt en een laptop heeft weet dan dat ze die kunnen laten reinigen. De meeste mensen doen dit meteen de volgende dag.”

 

Deel dit artikel

Ook interessant: