20 maart 2015

Een liter water voor een liter water: Hago Next overhandigt cheque aan Made Blue

Op haar relatie-evenement de Dag van de Vooruitgang op 19 maart nam schoonmaakbedrijf Hago Next alvast een voorschot op Wereldwaterdag en vroeg het aandacht voor wereldwijde waterproblematiek. Vebego ondertekende onlangs een unieke samenwerking met Made Blue, een project dat waterverbruik in het Westen spiegelt met watervoorziening in ontwikkelingslanden. Ter bekrachtiging en aftrap van de samenwerking overhandigde Hago Next, een van de eerste Vebego-bedrijven die hier concreet mee aan de slag gaat, een cheque. Het schoonmaakbedrijf spiegelt hiermee haar waterverbruik op de Dag van de Vooruitgang én – met terugwerkende kracht – het totale verbruik van Hago Next in 2014: in totaal 10.476.028 liter! Deze hoeveelheid water is het begin van een structurele samenwerking met Made Blue en de achterliggende goede doelen voor de toekomst.

Stap 1: Een liter voor een liter
Directeur Hago Next Frank Dobbelsteijn over de samenwerking met Made Blue: “Al jaren zetten wij ons in voor verduurzaming van de schoonmaakbranche. Daarin maken we heel bewuste keuzes, waarmee we echt verschil maken. Dat doen we met deze samenwerking. In onze branche verbruiken we ontzettend veel water. Voor ons is het heel vanzelfsprekend dat het er altijd is. De wetenschap dat ongeveer 2,7 miljard mensen minstens één maand per jaar kampen met een tekort aan schoon water, maakt dat je wel anders over je waterverbruik móet en gaat nadenken. Daarom hebben we ons aangesloten bij Made Blue. Vanaf nu spiegelen we structureel iedere liter die we hier verbruiken voor water in ontwikkelingslanden: een liter voor een liter.”

Rekenmodel
Vebego en Made Blue hebben gezamenlijk een rekenmodel ontwikkeld waarmee kan worden bepaald hoeveel water per uur wordt gebruikt bij schoonmaakactiviteiten in diverse sectoren. De resultaten van het onderzoek maken inzichtelijk dat het waterverbruik in dagelijkse schoonmaaktaken varieert van 35 tot 55 liter per uur (daarbij uitschieters buiten beschouwing gelaten).

Stap 2: bewustwording voor structurele oplossing
Voor het in kaart brengen van het waterverbruik binnen de organisatie heeft Hago een aantal collega’s op de werkvloer betrokken. Dobbelsteijn: “Bij hen zien we al direct resultaat in de vorm van bewustwording: water is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Daarmee is een tweede stap gezet. Want spiegelen is één, maar uiteindelijk wil je toe naar een structurele oplossing waarin iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater.”

Made Blue is verheugd over de gezamenlijk gerealiseerde impact. “Door samen te werken aan het beschikbaar maken van schoon drinkwater maken we echt een verschil. Het is fantastisch dat deze organisaties samen met ons op kop durven te lopen. We zijn gestart in 2014 en hebben nu al deze mijlpaal bereikt en daar zijn we ontzettend trots op,” aldus Machiel van Dooren, oprichter van Made Blue.

Over Made Blue
Made Blue spiegelt het drinkwaterverbruik van aangesloten merken en organisaties in Nederland met het duurzaam beschikbaar maken van drinkwater in ontwikkelingslanden: een liter voor een liter. Organisaties krijgen inzicht in hun watervoetafdruk, investeren in merkwaarde en dragen bij aan beschikbaarheid van drinkwater elders in de wereld. Met positieve, meetbare impact, onafhankelijk geverifieerd. Made Blue is opgericht in samenwerking met Aqua for All en wordt ondersteund door Royal HaskoningDHV en PwC. Vebego is partner van het eerste uur.

Over Hago Next
Het huidige schoonmaakmodel is eindig. Opdrachtgevers hebben niet altijd het gevoel te krijgen waar ze voor betalen. Eindgebruikers zijn lang niet altijd tevreden. En schoonmakers staan op tegen een te hoge werkdruk. Het kan anders. Met een schoonmaakmodel dat uitgaat van de waarden en wensen van alle betrokken partijen. De schoonmaker die weer bepaalt hoe het schoon wordt. Eindgebruikers die schoonmaak zelfs weten te waarderen. En opdrachtgevers die krijgen waar ze voor betalen. Een model dat uitgaat van openheid en transparantie. Schoonmaak met oog voor mens en maatschappij.  Hago Next. De nieuwe norm in schoonmaak is gebaseerd op maximale zichtbaarheid van schoonmakers. Schoonmaak die volledig is ingericht rondom de eindconsument. Met techniek als motor achter de mens en volledige transparantie in prijs en proces, met harde garanties: duurzaam vanuit alle perspectieven.

Op de foto: Machiel van Dooren (Made Blue) overhandigt Frank Dobbelsteijn (directeur Hago Next) de cheque met het totaal verbruikte liters water dat Hago Next spiegelt en compenseert. Het startschot voor een structurele samenwerking met Made Blue en spiegeling van waterverbruik in de toekomst.          

Deel dit artikel

Ook interessant: