22 september 2015

CSU realiseert 16,4% daling van CO2 uitstoot

Uit recent berekende cijfers blijkt dat CSU in 2014 landelijk 7,9% minder CO2 uitstootte dan in 2013. CSU richt zich bij CO2-reductie met name op vergroening van vervoer en het wagenpark en meer inzet van groene stroom. De relatieve CO2-uitstoot daalde in 2014 maarliefst met 16,4% ten opzichte van 2013. Een daling die de interne doelstelling ruim overstijgt. De CO2 beperking kreeg deze week een extra impuls door het plaatsen van 84 zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor in Uden.

CSU is scherp op duurzaamheid. Naast de vele inspanningen op het gebied van mensen, zit CSU ook niet stil als het om de milieukant gaat. Zo is CSU gecertificeerd voor onder andere de CO2 Prestatieladder. Uit benchmarks blijkt dat de relatieve CO2 uitstoot van het bedrijf al enige tijd ruim onder die van collega’s ligt. Uit recent berekende cijfers blijkt dat de organisatie in 2014 landelijk 7,9% minder CO2 uitstootte dan in 2013. CSU richt zich bij CO2-reductie met name op vergroening van vervoer en het wagenpark en inzet van groene stroom.

Relatieve daling van 16,4%
Rob Boers, manager Kwaliteit, Arbo en Milieu: “De absolute daling is prachtig, maar om cijfers vergelijkbaar te houden over de jaren heen kijken we naast de absolute uitstoot vooral naar de relatieve CO2 uitstoot. Daarin koppelen we onze CO2 uitstoot aan de omzet. De relatieve CO2 uitstoot daalde in 2014 liefst met 16,4%. Dat is ruim het tienvoudige van de doelstelling om jaarlijks 1,5% van de relatieve CO2-uitstoot te besparen. We zetten daarmee forse stappen om onze ecologische voetafdruk steeds verder te verkleinen.”

Zonne-energie extra impuls
CSU liet vandaag 84 zonnepanelen plaatsen op het dak van het in juni betrokken nieuwe hoofdkantoor in Uden. Met de zonnepanelen wordt per jaar 20.530 KWh stroom opgewekt, ruim 5% van de huidige totale stroombehoefte op deze locatie. “Ook deze ontwikkeling geeft een extra impuls voor de daling van de CO2 bij CSU”, aldus Boers.

Deel dit artikel

Ook interessant: