22 december 2015

Branches zetten volgende stap in verduurzaming verpakkingen

De cosmetica-  en was- en reinigingsindustrie hebben zich het afgelopen jaar samen sterk gemaakt voor een structureel plan om de verpakkingen van hun producten nog verder te verduurzamen. Dit ambitieuze verduurzamingsplan dient als voorbeeld en inspiratie voor vele andere sectoren. Het plan is vastgesteld door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en aangeboden aan de ondertekenaars van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022.[1]

Innovatie en duurzaamheid zijn voor de cosmetica- en was- en reinigingsbranche centrale waarden. Maar omdat onze producten zo vanzelfsprekend zijn in onze keukens en badkamers, zijn we ons vaak niet bewust van de slimme en duurzame innovaties die door de industrie worden toegepast. Denk aan doseermechanismen (oplosbare capsules/doseermembramen), de ‘compressed deodorant’ (klein formaat, zelfde inhoud) of geconcentreerde waspoeders (minder verpakking en vervoersbewegingen).

Waarom dit plan?
In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022 is afgesproken dat het verpakkende bedrijfsleven hoogst haalbare doelen voor het verduurzamen van verpakkingen opstelt. In het Addendum bij deze overeenkomst staat dat alle relevante branches plannen opstellen ter verduurzaming van de gebruikte productverpakkingscombinaties in de branches. Dit is een stimulans voor de ontwikkeling naar een circulaire economie, in het bijzonder voor verpakkingen.

Wat staat er in ons brancheverduurzamingsplan?
In dit  verduurzamingsplan zijn door de branches zelf een aantal ‘hoogst haalbare doelen’ omschreven, die als norm voor het verduurzamen van verpakkingen zullen gelden. Wat dit concreet inhoudt, leest u in het brancheverduurzamingsplan, dat beschikbaar is via de website van het KIDV (www.kidv.nl) en van de branches (www.ncv-cosmetica.nl en www.nvz.nl).

Over ons
De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) is de brancheorganisatie van fabrikanten, importeurs en merkhouders van cosmetica. Cosmetica zijn producten voor de dagelijkse verzorging, zoals tandpasta, shampoo, scheerschuim en parfum.

De NVZ is de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van producten die te maken hebben met het reinigen, desinfecteren en onderhouden van de woon-, werk- en leefomgeving. De NVZ wil met haar leden en haar partners een schone, hygiënische en duurzame leefomgeving voor alle Nederlanders creëren.

[1] De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de directeur van het Afvalfonds Verpakkingen en de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Deel dit artikel

Ook interessant: