3 november 2015

Vooruitblik op hygiënecongres FMGezondheidszorg: dynamiek gegarandeerd

Alleen controleren op optisch schoon is niet voldoende en is zeker niet hetzelfde als effectief schoon”, weet Marijke Bilkert, inspecteur van IGZ met als aandachtsgebied de preventie en bestrijding van zorginfecties. “Iedereen weet dat handhygiëne de belangrijkste maatregel is om verspreiding van infecties te voorkomen”, overtuigt Wilco Visser van Diversey. Twee van de zes gastsprekers op het congres Wie bepaalt bij u de hygiëne? van FMGezondheidszorg op dinsdag 3 november. Het belooft een interactieve en inspirerende middag te worden op een bijzondere locatie in Utrecht.

 Wat moeten we? Wat kunnen we? Wat willen we? Wat doen we aan hygiëne in de gezondheidszorg? Voor de hand liggende én prangende vragen waarop op dinsdag 3 november een antwoord wordt gezocht tijdens het congres van FMGezondheidszorg Wie bepaalt bij u de hygiëne? Asito is als ‘uitvoerder van hygiëne’, samen met beroepsvereniging Facility Management Nederland, betrokken bij de organisatie van dit congres: “We willen verbinding blijven maken met de professionals uit de markt”, aldus Charles Vinke, algemeen directeur van Asito.

Het jaarcongres van beroepsvereniging FMGezondheidszorg vindt ditmaal plaats in de Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. “We zijn de enige in Nederland, de beste van Europa en behoren tot de vijf besten van de wereld”, aldus Boyd Berends, specialist Veterinaire Volksgezondheid en een van de gastsprekers: “Dat wat in de veehouderij speelt, heeft zijn weerslag op de humane populatie, inclusief de intramurale zorg.”

Ook de twee voorzitters van de beroepsverenigingen FMN en FMGezondheidszorg, Natalie Hofman en André de Reus, zullen een bijdrage leveren aan het middagcongres Wie bepaalt bij u de hygiëne? Hofmans gaat met de vraag Nemen we de regie? een uitdaging met de congresdeelnemers aan:De kwaliteit van de facilitaire diensten moet omhoog. Het gaat veel meer om de gebruiker en we zullen de technologie moeten omarmen. Toon lef.”

En tot slot de bijdrage van scheidend voorzitter De Reus: “Hygiëne is niet alleen een alledaags en fundamenteel onderwerp, waarover we allemaal een mening hebben en waarover we heel veel denken te weten. Maar hygiëne in de gezondheidszorg heeft ook de aandacht van de overheid; er gebeurt momenteel van alles rond hygiëne. Kortom, dynamiek gegarandeerd op 3 november.”

Deel dit artikel

Ook interessant: