Zomerblog: Facility management, wat is dat nou eigenlijk?

Bij ieder feestje, externe training of netwerkbijeenkomst kost het altijd moeite om uit te leggen wat je als facilitair professional (manager, inkoper of opdrachtgever) doet. Hoe vaak eindigt deze uitleg met algemeenheden als: ik regel de catering, koop verschillende diensten in en regel het onderhoud van de gebouwen en zorg ervoor, dat de medewerkers van mijn klant hun werk probleemloos kunnen doen?

De vraag wat het werk binnen het facilitaire werkveld precies inhoudt, is complexer dan je misschien zou denken. Binnen het facilitaire werkveld zijn er bijvoorbeeld minimale raakvlakken over wat de functie van facility manager nu eigenlijk inhoudt. Laat staan dat duidelijk is wat de rol van opdrachtgever (intern/extern), facilitair aanbieder of -leverancier inhoudt. Bij iedere opdracht en/of type organisatie is deze rol en vorm van anders ingevuld. Vaak gevormd door historische ontwikkelingen binnen organisaties en de markt.

De Nederlandse Facilitaire branche heeft in 2001 een start gemaakt om duidelijkheid te verschaffen door de NEN2748-norm te ontwikkelen. In deze norm zijn richtlijnen opgenomen over hoe facilitaire kosten het beste geordend moeten worden. In 2007 is deze norm de basis geweest voor de Europese richtlijn voor facilitaire organisaties, de EN15211. Deze norm biedt handvatten om de organisatie op verschillende niveaus te definiëren en administratief in te richten. Deze norm gaat dus een stap verder dan de NEN2748.

Om de ontwikkeling compleet te maken, is vorig jaar de start gemaakt met de ontwikkeling van de ISO41001. Hierin zijn naast handvatten voor de organisatie en administratie ook richtlijnen over de verschillende functieprofielen binnen de facilitaire managementwereld. Hiermee is er eindelijk een start gemaakt om het vak facility management verder te profesionaliseren en in een breed spectrum duidelijk te maken wat een facility manager nu eigenlijk doet. En misschien wel belangrijker, dat er internationaal gezien dezelfde taal gesproken wordt.

Wat gaat dit betekenen? Medio 2018, wordt naar alle waarschijnlijkheid, de ISO41001 gepubliceerd. De internationale norm voor facility management, waarin duidelijkheid wordt gegeven over de rol van de opdrachtgever (intern/extern), opdrachtnemer en leverancier. Maar ook de verschillende functies binnen het facilitaire werkveld als zodanig worden omschreven (taken, rollen en verantwoordelijkheden). Deze duidelijkheid gaat ervoor zorgen dat het voor organisaties en medewerkers eenvoudiger wordt om te zien wat een bepaalde functie inhoud, maar ook wat de rollen zijn van de verschillende partijen in het facilitaire speelveld.

Kortweg gezegd betekent deze nieuwe norm een enorme stap voor meer duidelijkheid voor facilitair professionals, opdrachtgevers en leveranciers. Zodat je eindelijk, wanneer je tijdens een feestje, externe training of netwerkbijeenkomst op de vraag wat je doet, ook een duidelijk antwoord kunt geven.

Emiel Roos,
specialist kwaliteit bij AAFM Facility Management