15 augustus 2014

VSR-KMS-Keurmerk: noodzakelijk of overbodig?

De VSR introduceert eind van het jaar een VSR-KMS-Keurmerk. Hiermee willen ze de erosie van het gebruik van het kwaliteitsmeetsysteem tegengaan. Is dit nu echt nodig? Wordt het kwaliteitsmeetsysteem dan zo slecht gehanteerd? Het bericht over de introductie heeft mij verbaasd. Wil de VSR hiermee de OSB en SIEV! navolgen om de zogenaamde rotte appels aan te pakken? Is het de bedoeling dat, als de opdrachtgever een VSR-KMS laat uitvoeren, met dit keurmerk de objectiviteit wordt geborgd? Vreemd! Toen ik mijn diploma als VSR-kwaliteitsinspecteur behaalde, heb ik toch een gedragscode ondertekend. Bij het behalen van mijn APK (dit is een herhalingscursus voor de controleurs en inspecteurs om gecertificeerd te blijven) heb ik wederom de gedragscode moeten ondertekenen. Als je dit niet ondertekent, word je niet geregistreerd en krijg ook geen pas met registratienummer. Hiermee heb je als individu toch al een bewijs van borging, dat de VSR-KMS correct wordt uitgevoerd.

Als een inspectie niet goed is uitgevoerd, is er een commissie waar dit kan worden gemeld. Deze commissie kan dan beoordelen of de klager gelijk heeft of dat de inspecteur correct heeft gehandeld. Er is dus een mogelijkheid voor regulering, maar wordt hiervan ook gebruikgemaakt? Is het niet verstandig om eerst de huidige zaken te optimaliseren om de kwaliteit en objectiviteit te borgen en de erosie tegen te gaan? Aan mij wordt nooit gevraagd of ik gediplomeerd ben. Men gaat er blindelings van uit. En dat mag in mijn geval. Ik hoef nimmer mijn registratiepas te laten zien. Nu kom ik betrouwbaar over, maar toch… Misschien dienen de opdrachtgever en dienstverlener standaard om je pas te vragen om zeker te zijn, dat je als inspecteur (controleur) de VSR-meting mag uitvoeren. De eerste stap om de erosie tegen te gaan. De tweede stap is om duidelijk te maken dat er een commissie is die onafhankelijk controleert of de inspectie juist is voorbereid, uitgevoerd en vastgelegd in een verslag.

Oké, laten we er vanuit gaan dat een keurmerk noodzakelijk is om de erosie te stoppen. Is het dan echt zeker dat de opdrachtgever en dienstverlener een onafhankelijke inspectie krijgen? Is het dan echt zeker dat alleen de gecertificeerde bureaus de VSR/meting correct hanteren? Hoe zit het dan met de kwaliteitsinspecteurs die intern werken, in bijvoorbeeld ziekenhuizen. Hoe wordt daar controle op gehouden? Zijn zij ook in staat om onafhankelijk een inspectie te lopen? Maar is het dan zo dat organisaties die niet het keurmerk willen halen, om welke reden dan ook, de VSR-KMS niet goed hanteren? Of zijn ZZP’ers dan bij voorbaat veroordeeld dat zij alleen nog maar voor ‘grote’ bureaus mogen werken, omdat het halen van het keurmerk een te grote aanslag is voor hun budget?

Beste VSR, als VSR-inspecteur wil ik aangeven dat het VSR-KMS-Systeem ,als objectief systeem, een goede wijze is om de afgesproken technische kwaliteit van de schoonmaak te beoordelen. Het VSR-KMS systeem is een begrip in de schoonmaak. Ik denk dat het te vaak te pas en te onpas als een pressiemiddel wordt gebruikt in plaats van een objectief controle-instrument. Bij het niet behalen van een goedkeuring (KMS 3) wordt een boete opgelegd, zo staat dat meestal in de aanbestedingsstukken. De VSR-KMS is in mijn optiek bedoeld om inzichtelijk te maken of de afgesproken technische kwaliteit wel of niet wordt behaald. Als deze niet wordt behaald, hoe kan dat dan? Hoe lost de dienstverlener dit op? Als VSR-inspecteur zie ik dat de VSR-inspecteur, de opdrachtgever en de dienstverlener hetzelfde doel hebben, namelijk een goede schoonmaakkwaliteit waarmee de gebouwgebruikers tevreden zijn. Beste VSR, misschien moet het keurmerk niet de inzet zijn, maar de samenwerking tot de borging van de schoonmaakkwaliteit welke de onafhankelijke kwaliteitsinspecteur controleert en adviseert.

N.B. De onafhankelijke VSR-kwaliteitsinspecteur kan werken voor een adviesbureau, schoonmaakbedrijf, interne dienst of als ZZP’er. De Onafhankelijke kwaliteitsinspecteur dient sterk in zijn/haar schoenen te staan en zich niet laten verleiden om de inspectie te laten uitvallen in de voorkeur van de opdrachtgever of het schoonmaakbedrijf of het adviesbureau. Misschien in de opleiding naast de technische aspecten van de VSR-KMS ook de nadruk leggen op de onafhankelijkheid en hoe je deze als inspecteur kunt vasthouden.

Edgar van Engelen,
directeur Clear4Clean

 

Deel dit artikel

Ook interessant: