15 april 2013

Column: Flinke cijfers, flinke uitdaging

Aanbesteden, het is een lastig fenomeen. Het is een wirwar aan regels, voorschriften en procedures. Lastig genoeg onder normale omstandigheden, maar nu is de Aanbestedingswet ook nog veranderd. Veranderingen die voor de een gunstig zijn en voor de ander iets minder gunstig. Maar wel veranderingen met het oog voor het mkb om ook hen een faire kans te gunnen om een Europese aanbesteding te scoren.

Allereerst enkele facts and figures over aanbesteden in Nederland. In 2011 zijn er 230 gepubliceerde en/of gegunde aanbestedingen geweest in schoonmaakdienstverlening, waarbij 225 opdrachtgevers betrokken waren. Bij 151 aanbestedingen waren intermediairs betrokken. Van alle aanbestedingen was 70% (155) openbaar en gegund op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Een zeer welkome verschuiving van gunningen die gebaseerd zijn op laagste prijs naar EMVI. De gemiddelde looptijd van alle aanbestedingen, inclusief optiejaren, bedraagt zes jaar.

Dit zijn in mijn optiek flinke cijfers te noemen, cijfers die van invloed zijn op veel mensen. Al met al kan er gesteld worden dat er enorm veel tijd en energie in aanbestedingen zitten. Daarnaast zien we ook dat er enorme bedragen gemoeid zijn bij Europese aanbestedingen, met de grootste schoonmaakopdracht uit de Nederlandse geschiedenis van Nedtrain in 2012. Opdrachten waar dergelijke bedragen mee gemoeid zijn, is iets waar iedere ondernemer op zijn minst naar mee wil kunnen dingen. En dat is nou precies hetgeen de nieuwe Aanbestedingswet beoogt, maar of dit ook daadwerkelijk wordt bereikt is de vraag.

Deze nieuwe wet regelt een aantal zaken, zoals objectieve en transparante procedures, het creëren van maatschappelijke waarde en de gunningcriteria. Volgens de nieuwe wet mag er niet meer zonder goede reden worden geclusterd. Hiervoor is gekozen zodat gespecialiseerde bedrijven (vaak kleinere bedrijven) ook een faire kans krijgen om de opdracht te scoren. De belangrijkste wijzigingen zijn de bepalingen over proportionaliteit van eisen die worden gesteld aan ondernemers, aan inschrijvingen en aan contractvoorwaarden, de bepalingen over niet samenvoegen en verplicht splitsen van opdrachten en de bepalingen die betrekking hebben op het beperken van de kosten van het deelnemen aan een aanbesteding. Deze wijzigingen klinken in ieder geval als goed nieuws voor het mkb. Er is getracht om het mee te kunnen doen aan een aanbesteding  toegankelijker te maken. Het proportionaliteitsbeginsel luidt dan ook dat de eisen redelijk moeten zijn in verhouding tot de omvang van de opdracht. Hierdoor zullen hindernissen en drempels om deel te kunnen nemen aan een Europese aanbesteding flink verlaagd of weggenomen worden.

De nieuwe Aanbestedingswet zorgt voor meer proportionaliteit, meer duidelijkheid, minder administratieve lasten en voor meer overeenstemming in het woud aan procedures. Ook komt er een klachtenregeling en de laagste prijs is niet langer alleen van belang bij de aanbesteding. De Aanbestedingswet maakt een einde aan hindernissen voor ondernemers, zoals de eisen qua omzet of ervaring, plus de neiging om werken te clusteren. De Gids Proportionaliteit is bijzonder nuttig, maar tot op heden niet meer dan een aanbeveling. Vraag blijft: aanbesteden wordt makkelijker, maar kunnen we er dan ook minder tijd aan besteden? De (nabije) toekomst zal het leren.

Tirza Dingelstad,
marketingmanager Asito

Reageren?
[email protected]

Asito heeft een white paper gepubliceerd over de nieuwe Aanbestedingswet.
Via www.asito.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Zij krijgen als eerste alle nieuwe white papers: http://schoonmaakjournaal.nl/nieuws/asito-publiceert-white-paper-nieuwe-aanbestedingswet/

Deel dit artikel

Ook interessant: