Column: Stilstaan of meedoen?

We staan er niet zo vaak bij stil, maar het feit dat de schoonmaakbranche in belangrijke mate zelf de opleidingen van haar medewerkers betaalt, is tamelijk uniek in Nederland. Heel veel sectoren hebben immers een eigen beroepskolom binnen het regulier beroepsonderwijs, die door de overheid wordt bekostigd. Onze branche blijkt op eigen kracht in staat tot integratie en emancipatie van mensen met niet zelden een afstand tot de arbeidsmarkt en zou zélf de bedenker van de Participatiewet kunnen zijn. Er is steeds meer aandacht voor verbreding van taken en daarmee een bredere inzetbaarheid van medewerkers. En met het langzaam toenemen van de schaarste op de arbeidsmarkt komt er ook meer aandacht voor nieuwe doelgroepen, het bevorderen van de ontwikkelkansen bij de eigen werkgever en het sluiten van de achterdeur. Onze branche kan als voorbeeld dienen wat betreft het bieden van groeikansen aan de eigen medewerkers, die daar natuurlijk zelf ook de vruchten van plukken.

Het respectabele aantal van meer dan 160.000 schoonmakers heeft ergens in hun carrière een SVS (vak-)opleiding gevolgd. Hoewel het belang van een vakdiploma niet onderschat mag worden, is de nadruk hierop de laatste jaren misschien wel iets te groot geworden. Immers, in een snel veranderende omgeving volstaat eenmalig opleiden niet meer.

Ook de Onderwijsraad wil het leren in alle levensfasen stimuleren. Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin iemand meerdere functies op de arbeidsmarkt vervult, moeten medewerkers goed opgeleid zijn en hun kennis en vaardigheden kunnen blijven ontwikkelen. Zij moeten de gelegenheid hebben om mee te groeien met de veranderende eisen die aan hen gesteld worden om succesvol te kunnen functioneren en daarmee duurzaam inzetbaar te blijven. Niet alleen vaktechnische kennis en vaardigheden, maar ook sociale en communicatieve vaardigheden horen inmiddels tot het moderne gereedschap van een schoonmaker. Schoonmakers zijn door dagschoonmaak zichtbaarder geworden, waardoor hospitality van belang werd en doordat ze steeds vaker resultaatgericht moeten werken wordt er verwacht dat zij steeds zelfstandiger kunnen werken en beslissen.

Ook in onze branche gaat eenmalig opleiden daarom gelukkig steeds meer plaatsmaken voor de permanente ontwikkeling van medewerkers. Middels een (online) leeromgeving, gericht op het ontwikkelen en continu verbeteren van de kwaliteit van medewerkers, kunnen  stappen gezet worden in de kwaliteit van uw dienstverlening. Geen generieke opleidingen, maar maatwerk passend op de behoeften van de betreffende medewerker. Opleiden uit urgentie (een ontevreden opdrachtgever of vanuit  cao-verplichtingen) maakt plaats voor opleiden uit ambitie. Dus strategisch opleiden om organisatiedoelen te bereiken. Opleidingskosten blijken investeringen in medewerkers. En investeren impliceert dat er opbrengsten uit moeten volgen. Dat begint met vakbekwame medewerkers, die zich erkend en gewaardeerd voelen met tevreden opdrachtgevers als gevolg. SVS heeft de deur van het (online) klaslokaal alvast voor u open gezet…

Charles Scholte,
directeur SVS