Column: Hoe kan ik dit uitleggen?

Als professionals streven we ernaar om met schoonmaakproducten te werken die het milieu zo minmogelijk belasten. In aanbestedingen wordt om cradle-to-cradle gevraagd en wordt verwezen naar de NVZ (Nederlandse Vereniging Zeepfabrikanten). Het is terecht dat wij als professionals het gebruik van reinigingsmiddelen op deze wijze reguleren.

Maar hoe leg ik uit tijdens trainingen aan welwillende schoonmakers dat chloor/bleek niet gebruikt mag worden? Dat dit product niet reinigt, enkel bleekt? Dat dit product zeer milieubelastend is? Hoe goed mijn argumenten ook zijn en hoe goed ik ze onderbouw, ik kan niet tegen hun argument op: “Als het echt zo slecht is, waarom kan ik het dan gewoon kopen in de supermarkt?”.

Hoe leg ik uit dat er voor de professionele schoonmaak andere regels gelden dan voor consumenten? Hoe leg ik uit dat de burger gewoon met een milieuvervuilend middel mag werken, wat bijna niets kost, en door de ‘heerlijke’ geur aan vroeger doet denken? Het ruikt zo fris. Als je een fles bleek in een afgesloten ruimte leeg giet, dan ruikt het niet fris maar dan slaat de lucht op je longen en stik je bijna als niet snel de ruimte verlaat.

Hoe komt het dat voor de particulier andere regels gelden dan voor de professional? Hoe komt het dat een particulier wel gevaar mag lopen bij het gebruik van een ‘reinigingsmiddel’, waar de professional heel omzichtig mee om moet gaan?

Ik wil een dringend beroep doen op de volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer om nu eens werk te maken om middelen uit te bannen, voor de particuliere markt, waar wij professionals niet mee mogen werken. Stel dezelfde eisen, zorg ervoor dat de particuliere markt enkel milieuvriendelijke middelen mag verkopen waar geen waarschuwingsetiketten meer nodig zijn omdat ze zo vriendelijk zijn.

Als je in de supermarkt rond loopt en naar de etiketten van reinigingsmiddelen, wasmiddelen en afwasmiddelen kijkt, dan zie je vaak het symbool van milieugevaarlijk, bijtend en giftig. Campagnes dat onze jeugd moet opgroeien in een rookvrije omgeving, we zoveel mogelijk elektrisch moeten rijden en het apart inzamelen van afval moeten ons bewust maken. Dit kan dan toch ook voor het gebruik van reinigingsmiddelen?

Hoe leg ik het uit… Ik weet het niet.

Edgar van Engelen,
directeur Clear4Clean