Column: Heeft de robot het op z’n heupen?

Hoeveel 3D-printing heupen lopen er in Nederland rond? Gaat robotisering dan toch met ons aan de wandel? Dat klinkt een beetje als ‘out of control’, maar dat innoveren ons vooruit brengt, is wel een feit. Dat we mee moeten gaan, is dat ook een feit of een voorwaarde? Een voorwaarde, anders raken we ‘out of business’. Dan missen we dus de boot, in gewoon Nederlands.

Robotisering is niet enkel iets voor America of China. Of voor grote bedrijven. Of mensen die de hele dag met innovaties bezig zijn. Nee, robotisering is voor en van ons allemaal. En robotisering is heel dichtbij, veel dichterbij dan we vaak denken. Sterker nog, we zitten er middenin!

Deze week nam ik deel aan de Digitale Werkplaats, een serie workshops georganiseerd door Google over de kansen voor bedrijven die internet biedt. Ik durf te stellen dat ik die kans met de overstap naar een online vakblad vijf jaar geleden heb gepakt, maar er valt altijd wat bij te leren. Dus ging ik maandagmiddag naar Goes, waar een groep van ruim honderd Zeeuwse ondernemers met alle egards werd ontvangen. Het werd een inspiratiemiddag van netwerken, informeren en verfijnen. En een middag met een lach. Want daar was het filmpje uit de negentiger jaren over mobiele telefonie. Aan mensen op straat werd gevraagd of zij over een mobiele telefoon beschikten. “Nee, die heb ik niet nodig.” “Nee, mij niet gezien.” “Ik heb een antwoordapparaat, dus ik ben altijd bereikbaar.” Bijna hilarisch; de reacties leidden wel tot gelach in de zaal met deelnemers aan de workshop Een succesvolle website in het mobiele tijdperk. Misschien beangstigde het filmpje ons ook, want de tijd gaat snel. Heel snel. De interviews lijken wel een eeuw oud in plaats van slechts een jaar of twintig geleden.

Terug naar nu. Op naar robotisering.

In ons dagelijks leven. Neem Siri – de virtuele stemassistent van iPhone, waarmee je bijvoorbeeld Tweets kunt inspreken of op Internet de uitslag van de Premier League Darts van gisteravond kunt opzoeken (Van Gerwen heeft gewonnen). Of neem de slimme thermostaat Toon, waarmee je inzicht in de energieslurpers in je huis hebt en waarmee je ook de temperatuur in je huis op afstand kunt regelen. En hoever zijn we nog verwijderd van het moment, waarop we ons laten rijden? Niet omdat we ‘een glaasje op’ hebben, maar omdat we in het bezit zijn van een zelfrijdende auto.

In de schoonmaak. Ook in onze altijd als conservatief en niet innoverende getypeerde branche speelt robotisering een rol. Neem de schrobzuigmachines van Cleanfix en Diversey Care. Of Annie Trash, de gerobotiseerde afvalspecialist van Hago Airport Services, die een bewustwordingsproces van het afval op de luchthaven Schiphol bewerkstelligt. Nog een voorbeeld uit de schoonmaak: de beddenreinigingsrobot, die Hago Zorg en IMS Innovations ontwikkelde. Clean Beds on Demand is de combinatie van de robotische reiniging van bedden en een volledig, hygiënisch en tijdig logistiek proces. Een unieke en onlosmakelijke combinatie van mens en machine die in zes minuten zorgt voor een schoon bed – op tijd en voor iedere nieuwe patiënt.

Waar is robotisering ooit begonnen? Of is de vraag meer: waar eindigt het? Geen idee. Maar feit is wel dat we meegaan in robotisering. Ieder of zijn of haar eigen manier. Op 31 mei is mijn volgende inspiratiemiddag: het symposium van FMGezondheidszorg: Robotica, what else? Hoe kan robotisering de sleutel tot succes zijn in de schoonmaak en in de zorg? Wordt vervolgd.

Petra de Bruin,
hoofdredacteur
Schoonmaakjournaal