28 augustus 2014

Column: Goed voorbeeld doet volgen

De schoonmaakbranche is een van de branches met de grootste diversiteit in  personeel. De schoonmaak slaagt er dan andere branches in om inclusieve arbeidsorganisaties te creëren. Met plek voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, seksuele voorkeur of arbeidsbeperking.

Vooral in de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt lopen schoonmaakbedrijven voorop. Waar andere branches en bedrijven zich afvragen op welke wijze zij een invulling kunnen gaan geven aan de Participatiewet en de mogelijke quotumregeling, is de schoonmaakbranche er al in geslaagd om opdrachten binnen te halen op basis van hun diversiteitsbeleid. (Schoonmaak)bedrijven zien steeds vaker de meerwaarde inzien van diversiteit.

Dit succes van social return is niet onopgemerkt gebleven. Afgelopen mei bracht de SER verschillende adviezen uit aan vice-premier Asscher op welke manier bedrijven aan diversiteit moeten doen. Een van die adviezen is het belonen van een gedegen diversiteitsbeleid, gericht op de culturele achtergrond bij aanbestedingen in de publieke sector. Dit biedt naast de Participatiewet en quotumregeling meer kansen voor de schoonmaakbranche om te excelleren. Immers, de schoonmaakbranche is een van de kleurrijkste branches van Nederland. Maar deze verscheidenheid aan kleuren is niet zichtbaar in alle (management)lagen. Kleur begint te verdwijnen in de laag boven de uitvoering.

Om ook culturele diversiteit tot een succes te maken, is een belangrijke randvoorwaarde om de diversiteit in de sub- en toplagen van organisaties te vergroten. Vanuit Diversity Recruitment zetten we in op instroom, doorstroom en behoud van divers en met name multicultureel talent. We trekken samen kleurrijke, talentvolle en hoogopgeleide professionals aan, die oriënterend of per direct op zoek zijn naar een volgende stap in hun loopbaan. Daarnaast werken we aan het ontwerp en de ontwikkeling van het diversiteitsbeleid van organisaties. Hierbij zorgen we dat het beleid goed afgestemd is op de behoefte van de opdrachtgever en de ontwikkelingen in de markt.

Kortom, diversiteit biedt kansen. Voor werkgever, werknemer en opdrachtgever. Dus voor iedereen!

Najat Saidi en Cemil Yilmaz

Kijk voor uw kansen op onze website: www.diversityrecruitment.nl

 

Deel dit artikel

Ook interessant: