23 juli 2015

Column: Geluk

Ons geluk wordt in hoge mate bepaald door onze privésituatie, gezondheid en arbeidsvreugde. Over het laatste belangrijke onderdeel een paar kanttekeningen en vragen. Hoe blij bent u nu met uw job? Wat verwacht u daarvan in de toekomst? In onze sterk competitieve branche wordt een zeer hoge mate van inzet en betrokkenheid getoond door medewerkers, maar vooral ook in de toezicht houdende en managementfuncties. Absoluut top!

Mede door het aanpassen van de AOW-leeftijd en andere relevante zaken, zoals pensioenpremie en de hoogte van de uitkering, worden we nog nadrukkelijker gedwongen na te denken over onze toekomst. Inmiddels dragen de tijdsduur voor een WW-uitkering en een eventuele ontslagvergoeding er ook niet aan bij, dat die toekomst wat zekerder wordt. Ik zie op allerlei functieniveaus dat mensen de druk of ontwikkelingen moeilijk kunnen bijbenen of dit verwachten te krijgen. Technische ontwikkelingen zijn niet te stoppen en kunnen ook een valkuil worden. Het lijkt daarom verstandig goed en snel na te denken wat uw verwachtingen of perspectieven zijn.

Voldoet extra opleiding en, zo ja, welke om uw perspectieven te verbeteren of om u te helpen een andere functie te kunnen uitoefenen die u nu of in de toekomst beter past? Heeft uw een werkgever die een goed ouderenbeleid uitvoert? Denkt u na om in de toekomst een andere job te accepteren, eventueel met aangepaste (lagere) arbeidsvoorwaarden? Houdt u hiermede op tijd financieel rekening?

Natuurlijk: een groot deel van de leidinggevenden en management gaat met redelijk of veel plezier naar hun werk. Maar het is ook realistisch eens om u heen te kijken naar een aantal bedrijven en collega’s, en na te denken over de mutaties, veelal niet vrijwillig. In deze onzekere tijd houden we ons liever vast aan het ‘zekerheidje’ van een ‘vaste’ baan. Kijk toch ook eens naar mensen die uit zichzelf stappen hebben genomen om weer iets te gaan doen, waarvan zij verwachten nu, maar zeker ook in de nabije toekomst, blij te blijven met hun functie. Zij hebben soms risico’s genomen. Ze hebben wel lef. Dat wordt ook wel ballen genoemd.

Ik wens u veel geluk!

Roel Vlootman,
directeur Perfect Papier

Deel dit artikel

Ook interessant: