Column: De vergrijzing te lijf

De vergrijzing neemt toe en de druk op de arbeidsmarkt ook. Het zijn bekend feiten. Maar dat we steeds ouder worden brengt zeker ook een enorme uitdaging met zich mee als je je bedenkt dat in 2015 de grijze druk op bijna 30% lag en in 2020 boven de 40% uitstijgt. Dat is al over ruim een jaar! Tot iets meer boven de 50% in 2040. Het gaat hard. Heel hard.

Pakweg twee, drie jaar geleden had duurzame inzet van personeel volop de aandacht in de schoonmaakbranche. Het onderwerp stond bij menig bedrijf bovenaan de agenda. Schoonmaakbedrijven realiseerden zich dat hun personeel het ‘kapitaal’ van het bedrijf is. En de toekomst van het bedrijf. Die aandacht is een beetje weggezakt, vandaar deze blog.

Een van de thema’s voor duurzame inzet van personeel is ergonomie. Zo ook is ergonomie een van de thema’s van Smart Cleaning by Crohill. Wat enkele jaren geleden begon met een nieuw ontwikkeld materiaal voor pads en moppen – dat extreem absorberend is én dat vuil bij het uitspoelen ook weer loslaat – is inmiddels uitgegroeid tot een hele lijn met producten en materialen die echt slim schoonmaken. Smart Cleaning dus. Dat slim zit ‘m in de materialen, resultaten,  kosten en duurzaamheid én in ergonomische aspecten. Duurzaamheid in tweeërlei zin: milieu én mensen.

Duurzame inzet van mensen hebben wij vertaald naar ergonomische aspecten in onze productlijn. We hebben gezocht naar oplossingen om zoveel mogelijk handelingen weg te nemen. En we hebben deze gevonden en inmiddels hebben we ook bewezen dat met de juiste materialen de lichamelijke belasting enorm afneemt. Zo zijn we ervoor om het wringen uit de schoonmaakhandelingen te halen – wat bovendien methodefouten voorkomt. Maar ook zijn we voor polsen recht houden, niet meer hoeven bukken, reiken of kracht zetten. Daar waar het op managementniveau vandaag de dag veelal draait om robotisering, sensoren en looplijnen, is er naar mijn mening veel te weinig interesse voor en kennis over het materiaal, waarmee de schoonmaker op pad wordt gestuurd. Maar ook te weinig aandacht voor het grote voordeel van de juiste chemie en afstemming. We mogen, nee moeten ons met het oog op ergonomie (veel meer) realiseren, dat het schoonmaakonderhoud van een schoon pand veel lichter is en minder belastend voor de schoonmaker.

De markt vergrijst. De arbeidskrapte neemt toe. Extra zuinig op schoonmaakmensen is niet meer dan een logisch gevolg en zorgen voor werkplezier de uitdaging. We zien dat er op arbeid te winnen valt. Schoner maakt lichter, is minder belastend en geeft meer (werk)plezier. Direct en indirect. Voor portemonnee én mens. Wat willen we nog meer? Wat houdt u tegen?

Pim Hilgerdenaar,
directeur van Crohill

We nodigen u van harte uit voor een goed gesprek over ergonomie op de Interclean Amsterdam, van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 mei in de RAI Amsterdam. U vindt onze stand op een nieuwe plek, namelijk in de Europahal (tegenover Numatic).